Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA tyrimams

 

Numatoma parama medaus kokybės tyrimams bei taikomiesiems moksliniams tyrimams, skirtiems bitininkystei ir bitininkystės produktams.

 

 „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė “

Galimi pareiškėjai: laboratorijos, akredituotos atlikti medaus kokybės tyrimus

Kompensuojama iki 90% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Medaus kokybės tyrimo laboratorinės įrangos įsigijimas
  • Medaus (mėginio) kokybės tyrimo kaštai

 

„Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“

Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, kitos akredituotos institucijos

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Taikomojo mokslinio tyrimo administravimas (darbo užmokestis)
  • Komandiruočių išlaidos
  • Apmokėjimo už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su taikomaisiais moksliniais tyrimais, jų rezultatų pritaikymu ūkinėje veikloje (darbo užmokestis, autorinis atlyginimas)
  • Medžiagų, reagentų, instrumentų, darbo saugos priemonių ar priemonių, kurios sunaudojamos taikomojo mokslinio tyrimo vykdymo metu įsigijimas
  • Programinės įrangos ir kitos įrangos, kuri bus naudojama taikomajam moksliniam tyrimui atlikti bei jo rezultatams pritaikyti įsigijimas arba nuoma
  • Prietaisų, kurie bus naudojami taikomajam moksliniam tyrimui atlikti bei jo rezultatams pritaikyti įsigijimas arba nuoma
  • Patalpų išlaikymo (patalpų nuoma, šildymas, elektros energija); ryšių išlaidos (telefonas, paštas, internetas); transporto išlaidos
  • Leidinių apie tyrimo rezultatus parengimas ir išleidimas


 

Gal aktualu? : Kaimo sodybos - Anglų kalbos kursais