Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA PASTATŲ RENOVAVIMUI

Numatoma ES ir valstybės parama viešosios paskirties pastatų renovavimui nacionaliniu ir regioniniu lygiu, daugiabučių namų atnaujinimui, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą.

 

„Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“

Galimi pareiškėjai: valstybės ar jos institucijų įsteigti viešieji juridiniai asmenys (valstybės įstaigos ir viešosios įstaigos) arba šių juridinių asmenų steigėjai; savivaldybės ar jos institucijų įsteigti viešieji juridiniai asmenys (bendrojo lavinimo mokyklos) arba šių juridinių asmenų steigėjai.

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų (iki 4.000.000-8.000.000 Lt vienam projektui).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Pastatų išorinių atitvarų remonto ir (arba) rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, siekiant pagerinti jų šilumines charakteristikas
 • Pastatų energetikos sistemų remonto ir (arba) rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu statinio inžinerinių sistemų dalyse
 • Renovuoto turto draudimo išlaidos
 • Projektavimo darbai
 • Projekto ekspertizė
 • Statinio projekto vykdymo priežiūra
 • Statybos techninės priežiūros darbai
 • Energijos vartojimo audito atlikimas ir ataskaitos parengimas
 • Išlaidos viešinimo ir informavimo priemonėms

Paraiškų priėmimas vyksta iki 2010 m. vasario 1 d.

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

 

„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“

Galimi pareiškėjai: savivaldybės arba jų institucijų įsteigti viešieji juridiniai asmenys (savivaldybės įstaigos ir viešosios įstaigos) arba šių juridinių asmenų steigėjai.

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų (iki 4.000.000 Lt vienam projektui).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Pastatų išorinių atitvarų remonto ir (arba) rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, siekiant pagerinti jų šilumines charakteristikas
 • Pastatų energetikos sistemų remonto ir (arba) rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu statinio inžinerinių sistemų dalyse
 • Renovuoto turto draudimo išlaidos
 • Projektavimo darbai
 • Projekto ekspertizė
 • Statinio projekto vykdymo priežiūra
 • Statybos techninės priežiūros darbai
 • Energijos vartojimo audito atlikimas ir ataskaitos parengimas
 • Išlaidos viešinimo ir informavimo priemonėms

Paraiškų priėmimas vyksta iki 2010 m. kovo 31 d.

      Projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu

 

„Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“

Galimi pareiškėjai: valstybės ar savivaldybės arba jų institucijų įsteigti viešieji juridiniai asmenys (valstybės, savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos) arba šių juridinių asmenų steigėjai.

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų (iki 3.000.000 Lt vienam projektui).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Pastatų išorinių atitvarų remonto ir (arba) rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, siekiant pagerinti jų šilumines charakteristikas
 • Pastatų energetikos sistemų remonto ir (arba) rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu statinio inžinerinių sistemų dalyse
 • Projektavimo darbai
 • Projekto ekspertizė

      Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

 

„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“

Galimi pareiškėjai: probleminėmis teritorijomis pripažintų savivaldybių administracijos.

Kompensuojama iki 85% tinkamų išlaidų.

Remiamos veiklos:

 • Daugiabučių namų modernizavimas (šildymo sistemų, (išskyrus radiatorius butuose)
 • Pastatų šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų, pastatų nuotekų šalintuvų (išskyrus sanitarinius prietaisus), elektros tiekimo sistemų pastatų viduje (išskyrus apšvietimo prietaisus butuose), priešgaisrinės signalizacijos sistemų, natūralios ventiliacijos sistemų, šiukšlių šalinimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas
 • Langų, lauko durų keitimas
 • Liftų kapitalinis remontas ar keitimas
 • Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal bendrą projektą stiklinant visus pastato balkonus (lodžijas)
 • Stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas – papildomas šiltinimas, įskaitant naujų šiltintų šlaitinių stogų įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą), fasadinių sienų šiltinimas)

Projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas