Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA biokuro gamybai

 

Skiriama ES ir valstybės parama, skirta alternatyviosios energijos gamintojams, norintiems gaminti biokurą iš medžio skiedrų, granulių, pjuvenų briketų, malkų.

 

Biokuro gamyba remiama pagal šias priemones:

  • Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
  • Miškų ekonominės veiklos didinimas


„Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“

Galimi pareiškėjai: ūkininkai, kaimo gyventojai, kurie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiima žemės ūkio veikla, labai mažos įmonės, užsiimančios žemės ūkio veikla, registruotos ir veikiančios kaimo vietovėje

Remiamos veiklos sritys:

  • Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
  • Medienos distiliavimo produktų (medžio anglių) gamyba (išskyrus medžio anglių ir kitų medienos produktų gamybą miške, panaudojant tradicinius metodus, taip pat medienos rinkimą ir ruošą, atliekamą miške, skirtą energijai gauti)
  • Energijos ir elektros energijos gamyba: energiją (iš atsinaujinančių energijos išteklių)  gaminančių įrenginių, įskaitant dujų turbinas, biodyzelinius agregatus, biodujų, biomasės katilus ir (arba) variklius, vėjo elektrines, hidroelektrines, saulės baterijų bei kolektorių sistemas, geoterminius įrenginius ir kitus atsinaujinančios energijos panaudojimo įrenginius, eksploatavimas (kai ne mažiau kaip 50 proc. energijos pagaminama pardavimui)
  • Biodujas, biokurą iš atsinaujinančių energijos išteklių ar atliekų gaminančių įrenginių, eksploatavimas (kai ne mažiau kaip 50 proc. dujų  ar kuro pagaminama pardavimui)

Paramos dydis iki 1.726.400 Lt vienam projektui, iki 65% tinkamų išlaidų

 

Reikalingas pateikti verslo planas

 

„Miškų ekonominės veiklos didinimas“

Galimi pareiškėjai: privačių miškų savininkai bei jų asociacijos, savivaldybės bei jų asociacijos, investuojantys į ne mažesnę nei 1 ha miško valdą

Remiamos veiklos sritys:

  • Miško kirtimo, apvaliosios medienos bei biokuro (medienos kuro) ruošos modernizavimas

Paramos dydis iki 172.640-690.560 Lt vienam projektui, iki 50-60% tinkamų išlaidų,

 

Reikalingas pateikti verslo planas