Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA ŪKININKŲ MOKYMAMS, KONSULTACIJOMS

 

Šiuo metu paskelbti kvietimai ES ir valstybės paramai, skirtai ūkininkų ir užsiimančių žemės ir miškų ūkio veikla mokymams ir informavimui,  konsultacijoms.

 

„Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ (pirmoji mokymo kryptis)

Galimi pareiškėjai (partneriai): ministerijos paskirta mokymą organizuojanti institucija, įgijusi teisę užsiimti suaugusiųjų mokymu

Paramos gavėjai: ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla, ir įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Remiamos veiklos sritys (pirmoji mokymo kryptis):

 • Ūkio valdymo (visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, aplinkosaugos, gyvūnų gerovės) ir geros agrarinės būklės reikalavimai bei darbo saugos standartai
 • Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas (įskaitant ekologinį ir tausojantį ūkininkavimą)
 • Verslumo ugdymas ir finansų valdymas
 • Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymas

Paramos dydis iki 2.762.240 Lt vienam projektui, iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Projekto parengimo ir administravimo išlaidos (DU, komunikacinės išlaidos, kanceliarinės prekės, biuro įranga, patalpų nuoma, komunaliniai mokesčiai, komandiruotės, mokymo programų parengimas, programinė įranga)
 • Projekto vykdymo išlaidos (mokymo paslaugų įsigijimo išlaidos, mokymo kursų vykdymo išlaidos)
 • Projekto viešinimo išlaidos

 

„Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ (antroji mokymo kryptis - neformaliojo mokymo programos)

Galimi pareiškėjai (partneriai): asociacijos, vienijančios asmenis, užsiimančius žemės ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla; valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; mokslo, studijų ir profesinio mokymo institucijos; įstaigos, turinčios teisę vykdyti formalųjį mokymą.

Paramos gavėjai: ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla, ir įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Remiamos veiklos sritys (antroji mokymo kryptis):

 • Žemės ūkio gamybos technologijos (augalininkystė, gyvulininkystė, veterinarija, paukštininkystėm bitininkystė, sodininkystė daržininkystė, vaistažolių auginimas, žemės ūkio mechanizavimas ir statyba, energetika)
 • Miškininkystė

Paramos dydis iki 690.560 Lt vienam projektui, iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Projekto parengimo ir administravimo išlaidos (DU, komunikacinės išlaidos, kanceliarinės prekės, biuro įranga, patalpų nuoma, komunaliniai mokesčiai, komandiruotės, mokymo programų parengimas, programinė įranga)
 • Projekto vykdymo išlaidos (mokymo paslaugų įsigijimo išlaidos, mokymo kursų vykdymo išlaidos)
 • Projekto viešinimo išlaidos

 Projektiniai pasiūlymai renkami nuo 2010 m. vasario 17 d. iki kovo 15 d.

 

„Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ (antroji mokymo kryptis - formaliojo mokymo programos)

Galimi pareiškėjai (partneriai): asociacijos, vienijančios asmenis, užsiimančius žemės ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla; valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; mokslo, studijų ir profesinio mokymo institucijos; įstaigos, turinčios teisę vykdyti formalųjį mokymą.

Paramos gavėjai: ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla, ir įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Remiamos veiklos sritys (antroji mokymo kryptis):

 • Žemės ūkio gamybos technologijos (mokymas pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą; mokymas pagal TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų), TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) ir SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programas)

Paramos dydis iki 690.560 Lt vienam projektui, iki 80% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Projekto parengimo ir administravimo išlaidos (DU, komunikacinės išlaidos, kanceliarinės prekės, biuro įranga, patalpų nuoma, komunaliniai mokesčiai, komandiruotės, mokymo programų parengimas, programinė įranga)
 • Projekto vykdymo išlaidos (mokymo paslaugų įsigijimo išlaidos, mokymo kursų vykdymo išlaidos)
 • Projekto viešinimo išlaidos

 

„Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre; miško valdytojai, įregistravę privačią miško valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Remiamos veiklos sritys:

 • Konsultavimo paslauga dėl ūkio atitikimo įvertinant teisės aktų nustatytus valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimus, darbo saugos standartus
 • Konsultavimo paslauga dėl teisės aktų nustatytų valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų, neatitikimų ar pažeidimų pašalinimo, darbo saugos standartų įgyvendinimo
 • Konsultavimo paslauga agrarinės aplinkosaugos klausimais dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėse asmenims
 • Konsultavimo paslauga ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais
 • Konsultavimo paslauga miškų ūkio veiklos klausimais

Paramos dydis  iki 1.209-2.244 Lt vienam paramos gavėjui, iki 50-80% tinkamų išlaidų priklausomai nuo konsultacijų rūšies

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Konsultavimo paslaugos