Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA vėjo jėgainių statybai

Skiriama ES ir valstybės parama, skirta alternatyviosios energijos gamintojams, norintiems statyti vėjo jėgainę ir gaminti energiją savo reikmėms arba parduoti perteklinę energiją ar biokurą.

Statant iki 10 m aukščio ir iki 10 kW galingumo vėjo jėgainę, nereikia statybos leidimo ir kitų sudėtingų derinimo procedūrų, kadangi tokio tipo vėjo jėgainės priskiriamos nesudėtingiems statiniams (I grupė).

Statant iki 15 m aukščio ir iki 30 kW galingumo vėjo jėgainę, tokio tipo vėjo jėgainės priskiriamos nesudėtingiems statiniams (II grupė) ir joms statyti paprastesni statybos reikalavimai.

Statant iki 250 kW galingumo vėjo jėgainę, nereikia rengti detaliųjų planų ir keisti žemės naudojimo paskirties.

Vėjo jėgainės statybai reikalingas statybos sąlygų sąvadas, kurį išduoda savivaldybės architektas. Norint prisijungti prie tinklų, reikalingos prisijungimo išankstinės sąlygos, kurias išduoda skirstomųjų tinklų teritoriniai skyriai

Vėjo jėgainėms galioja principas - kuo galingesnė vėjo jėgainė, tuo pigesnė instaliuotos galios vieneto kaina. Pavyzdžiui, 250 kW galios vėjo jėgainės statyba kainuoja apie 1,25 mln. Lt (1 kW kaina – 5.000 Lt), 50 kW galios - apie 400 tūkst. Lt (1 kW kaina – apie 8.000 Lt), buitinės, vertikalios ašies 5 kW vėjo jėgainės kaina apie 100 tūkst. Lt (1 kW kaina – 20.000 Lt).

Vėjo jėgainių statyba remiama pagal šias priemones:

  • Žemės ūkio valdų modernizavimas
  • Kaimo turizmo veiklos skatinimas
  • Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
  • Kaimo atnaujinimas ir plėtra (planavimo būdu)
  • Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas


„Žemės ūkio valdų modernizavimas

Galimi pareiškėjai: Ūkininkai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu ne mažiau nei 2 metus; žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), mokslo ir mokymo institucijos, turinčios eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius, bandymų ūkius, užsiimančius žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu. Ūkis turi būti ne mažesnis nei 4 EDV

Remiamos vėjo jėgainės: iki 250 kW vėjo jėgainių statyba savo gamybos reikmėms

Paramos dydis iki 1.380.000 Lt vienam projektui, iki 40-60% tinkamų išlaidų

 

Reikalingas pateikti verslo planas

„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“

Galimi pareiškėjai: ūkininkai ir kaimo gyventojai

Remiamos vėjo jėgainės: vėjo jėgainių statyba projekto reikmėms

Paramos dydis iki 690.560 Lt vienam projektui, iki 65% tinkamų išlaidų

 

Reikalingas pateikti verslo planas

„Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“

Galimi pareiškėjai: ūkininkai, kaimo gyventojai, kurie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiima žemės ūkio veikla, labai mažos įmonės, užsiimančios žemės ūkio veikla, registruotos ir veikiančios kaimo vietovėje

Remiamos vėjo jėgainės: vėjo jėgainių statyba, įsipareigojant parduoti ne mažiau kaip 50% pagamintos elektros energijos

Paramos dydis iki 1.726.000 Lt vienam projektui, iki 65% tinkamų išlaidų

Reikalingas pateikti verslo planas

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Galimi pareiškėjai: Kaimo bendruomenės, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai asmenys kartu su partneriais, išskyrus VVG

Remiamos vėjo jėgainės: nedidelio galingumo vėjo jėgainės, vėjo jėgainių statyba turi būti numatyta konkrečios VVG vietos plėtros strategijoje