Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA onkologinių susirgimų diaGnostikai ir gydymui

 

 „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“

Galimi pareiškėjai: Vilniaus, Kauno viešosios įstaigos – universitetų ligoninės, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licencijas teikti onkologijos paslaugas ir sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Medicininei įrangai ir įrenginiams, naudojamiems spindulinėje terapijoje, įsigyti
 • Medicininei įrangai ir įrenginiams, naudojamiems navikų chirurgijoje, įsigyti
 • Medicininei ir/ar laboratorinei įrangai ir įrenginiams, kurie naudojami onkohematologinių ligų diagnostikai ir gydymui, įsigyti
 • Medicininei ir/ar laboratorinei įrangai ir įrenginiams, reikalingiems įstaigai šiuo metu teikiančiai kaulų čiulpų transplantacijos paslaugas, įsigyti
 • Programinei ir kompiuterinei įrangai, kuri tiesiogiai susijusi su onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo paslaugų teikimu (medicininių duomenų apdorojimu bei analize), įsigyti
 • Patalpų, susijusių su onkologinių ligų diagnostika ir gydymu, kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos
 • Kapitalinio remonto ir / ar rekonstrukcijos techninio projekto parengimo, techninės priežiūros techninio projekto ekspertizei ir autorinės priežiūros paslaugoms apmokėti
 • Informacijos sklaidos / viešinimo
 • Investicinio projekto parengimo išlaidos
 • Projekto administravimo ir vykdymo
 • Materialiojo turto, kuriam įsigyti skirtas finansavimas, draudimui ir projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugoms

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas