Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA psichiatrijos sričiai

 

Numatoma ES ir valstybės parama diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimui; psichiatrijos stacionaro modernizavimui; psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimui; psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimui; krizių intervencijos centrų įkūrimui.


„Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas“

Galimi pareiškėjai: viešosios stacionariosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios psichiatrijos skyrius ir sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Patalpų remontui (rekonstravimui) ir įrengimui
 • Mokymuisi, fiziniam aktyvumui, užimtumui skirtų patalpų įrangai įsigyti
 • Medicinos įrangai
 • Patalpų ir ligonių stebėjimo įrangai
 • Baldams įsigyti
 • Kompiuterinei ir programinei įrangai
 • Saugiems kiemeliams įrengti
 • Transporto priemonei mobiliosioms paslaugoms teikti
 • Kapitalinio remonto ir (arba) rekonstrukcijos techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros ir autorinės priežiūros paslaugoms apmokėti
 • Informacijos sklaidos / viešinimo
 • Projekto administravimo ir vykdymo
 • Investicinio projekto parengimo išlaidos
 • Materialiojo turto, kuriam įsigyti skirtas finansavimas, draudimui ir projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugoms

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas

 

„Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“

Galimi pareiškėjai: stacionariosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios psichiatrijos skyrius ir sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Patalpų remontui (rekonstrukcijai) ar įrengimui su saugia ir patogia aplinka pacientui ir personalui
 • Medicinos įrangai
 • Patalpų ir ligonių stebėjimo įrangai
 • Baldams įsigyti
 • Kompiuterinei ir programinei įrangai
 • Saugiems kiemeliams įrengti
 • Kapitalinio remonto ir (arba) rekonstrukcijos techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros ir autorinės priežiūros paslaugoms apmokėti
 • Informacijos sklaidos / viešinimo
 • Projekto administravimo ir vykdymo
 • Investicinio projekto parengimo išlaidos
 • Materialiojo turto, kuriam įsigyti skirtas finansavimas, draudimui ir projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugoms

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas

 

„Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas“

Galimi pareiškėjai: Valstybinis psichikos sveikatos centras

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Patalpų paprastam, kapitaliniam remontui ir (arba) rekonstrukcijai
 • Biuro įrangai įsigyti
 • Baldams įsigyti
 • Kompiuteriams, kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti
 • Saugiems kiemeliams įrengti
 • Transporto priemonei įsigyti;
 • Kapitalinio remonto ir (arba) rekonstrukcijos techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros ir autorinės priežiūros paslaugoms apmokėti
 • Informacijos sklaidos / viešinimo
 • Projekto administravimo ir vykdymo
 • Materialiojo turto, kuriam įsigyti skirtas finansavimas, draudimui ir projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugoms

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

„Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“

Galimi pareiškėjai: asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios galiojančią licenziją ir sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Statiniams ir / ar patalpoms statyti, rekonstruoti, remontuoti ir įrengti
 • Įrangai ir baldams įsigyti
 • rojektavimo, techninių dokumentų rengimo, ekspertizės, techninės, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms apmokėti
 • Informacijos sklaidos / viešinimo
 • Projekto administravimo ir vykdymo
 • Investicinio projekto parengimo išlaidos
 • Materialiojo turto, kuriam įsigyti skirtas finansavimas, draudimui ir projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugoms

 

Projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas

 

„Krizių intervencijos centrų įkūrimas“

Galimi pareiškėjai: stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios psichiatrijos skyrius ir sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Patalpoms (kambariams, skirtiems pacientams stebėti ir gydyti iki 10 parų, kabinetams, skirtiems bendroms pacientų, personalo reikmėms ir psichoterapijos užsiėmimams) remontuoti / rekonstruoti ir įrengti
 • Kitoms patalpoms, susijusioms su psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, esant krizinėms situacijoms, remontuoti / rekonstruoti ir įrengti
 • Įrangai įsigyti (medicininei, baldams, kompiuterinei, programinei)
 • Automobiliams, skirtiems mobiliosioms paslaugoms teikti
 • Projektavimo, techninių dokumentų rengimo, ekspertizės, techninės, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms apmokėti
 • Informacijos sklaidos / viešinimo
 • Projekto administravimo ir vykdymo
 • Investicinio projekto parengimo išlaidos
 • Materialiojo turto, kuriam įsigyti skirtas finansavimas, draudimui ir projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugoms

 

Projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas