Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimui

 

 „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“

Galimi pareiškėjai: viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Medicininei įrangai ir įrenginiams, kurie naudojami širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikai ir gydymui, įsigyti
  • Kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti
  • Patalpų, susijusių su įsigyjama medicinine įranga, skirta širdies ir kraujagyslių ligoms diagnozuoti ir gydyti, projektavimui, remontui, kapitaliniam remontui ir rekonstrukcijai
  • Kapitalinio remonto ir (ar) rekonstrukcijos techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros ir autorinės priežiūros paslaugoms apmokėti
  • Informacijos sklaidos / viešinimo
  • Investicinio projekto parengimo išlaidos
  • Projekto administravimo ir vykdymo (neįskaitant biuro ir kanceliarinių prekių įsigijimo, transporto priemonių eksploatavimo, administracinių patalpų nuomos ir eksploatavimo, komandiruočių, banko mokesčių už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą bei piniginių pervedimų išlaidų)
  • Materialiojo turto, kuriam įsigyti skirtas finansavimas, draudimo, audito

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas