Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrai

 

Numatoma ES ir valstybės parama asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimui; greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimui.


„Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“

Galimi pareiškėjai: viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis; savivaldybių administracijos; apskričių viršininkų administracijos

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių, operacinių, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, kitų tiesiogiai su skubios medicinos pagalbos teikimu susijusių skyrių patalpų remontui, kapitaliniam remontui ir rekonstrukcijai, statybai
 • Kapitalinio remonto ir (ar) rekonstrukcijos techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizei, techninės priežiūros ir autorinės priežiūros paslaugoms apmokėti
 • Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių įrangai įsigyti
 • Operacinių, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, kitų tiesiogiai su skubios medicinos pagalbos teikimu susijusių skyrių įrangai
 • Kompiuterinei ir programinei įrangai, kuri tiesiogiai susijusi su traumų ir kitų išorinių priežasčių sąlygotų būklių diagnostikos ir gydymo paslaugų teikimu
 • Informacijos sklaidos / viešinimo
 • Investicinio projekto parengimo išlaidos
 • Projekto administravimo ir vykdymo (neįskaitant biuro ir kanceliarinių prekių įsigijimo, transporto priemonių eksploatavimo, administracinių patalpų nuomos ir eksploatavimo, komandiruočių, banko mokesčių už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą bei piniginių pervedimų išlaidų)
 • Iš ES fondų skirtų lėšų patikrinimo paslaugų (audito paslaugų)
 • Ilgalaikio materialiojo turto, finansuojamo pagal priemonę, draudimo išlaidos

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas

 

„Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas“

Galimi pareiškėjai: Sveikatos apsaugos ministerija

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Naujiems B kategorijos greitosios medicinos pagalbos automobiliams su medicinine įranga, su ryšio priemonėmis ir transporto priemonės buvimo vietos nustatymo įranga
 • Naujiems C kategorijos greitosios pagalbos automobiliams (reanimobiliams) su medicinine įranga, su ryšio priemonėmis ir transporto priemonės buvimo vietos nustatymo įranga
 • Naujiems C kategorijos greitosios pagalbos automobiliams (reanimobiliams) su intraaortinės kontrapulsacijos galimybe su medicinine įranga, su ryšio priemonėmis ir transporto priemonės buvimo vietos nustatymo įranga
 • Informacijos sklaidos / viešinimo
 • Administravimo paslaugų pirkimo

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas