Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrai

 

„Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“

Galimi pareiškėjai: savivaldybių biudžetinės įstaigos

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Patalpų, susijusių su visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, remontui, kapitaliniam remontui ir / ar rekonstrukcijai
  • Projektavimo, techninių dokumentų rengimo, ekspertizės, techninės, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms apmokėti
  • Įrangai ir baldams įsigyti
  • Ryšio priemonėms įsigyti
  • Transporto priemonei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti įsigyti
  • Informacijos sklaidos / viešinimo
  • Projekto administravimo ir vykdymo
  • Materialiojo turto, kuriam įsigyti skirtas finansavimas, draudimui ir projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugoms

 

Projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu