Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA VANDENŲ APSAUGAI

 

Numatoma ES ir valstybės parama vandens aplinkosaugos priemonių diegimui, vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui.

 

„Vandens aplinkosaugos priemonės“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys versline akvakultūra

Parama vienkartinė didžiausia parama vienam pareiškėjui 1-1,5 mln. Lt

Tinkamos veiklos:

  • Ekologinė gamyba
  • Sertifikuoti įveisti žuvininkystės tvenkiniai, naudojami ekologiškiems žuvininkystės produktams auginti
  • Gamtotvarka akvakultūros ūkiuose (pašarai ir kt.)
  • Vandens paukščių apsaugos priemonės akvakultūros ūkiuose (pašarai ir kt.)

 

„Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės “

Galimi pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys arba nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla susijusi su žuvų išteklių apsauga ir plėtra

Parama iki 750.000 Lt vienam projektui, iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

  • Stacionarių ar kilnojamųjų įrenginių, skirtų vandens faunai ir florai apsaugoti ir plėtoti įsigijimas, statymas ir įrengimas;
  • Investicijos į žuvų pralaidas, kurias numatoma statyti, pagal Užtvankų, prie kurių reikia pastatyti įrenginius žuvų migracijai, sąrašą ir Buvusių užtvankų liekanų, kuriose reikia pašalinti kliūtis, trukdančias žuvų migracijai, sąrašą
  • Vidaus vandenų kelių, įskaitant migruojančių rūšių nerštavietes ir migracijos kelius, atkūrimas
  • Išlaidos, susijusios pagal priemonę su įgyvendinamų projektų moksline stebėsena (žuvų gaudymo (stebėsenos tikslais) įrenginiai ir mechanizmai (stacionarios ir kilnojamosios gaudyklės, tinklai arba kitokie įrenginiai); žuvų ženklinimo įrenginiai; žuvų stebėjimo įrenginiai (radiotechninės, optinės, mechaninės ir kitokios priemonės); žuvų migracijos takų efektyvumo vertinimo ir jų stebėsenos vykdymo būtini įrenginiai (vaizdo kameros arba kitokie įrenginiai); naujos įrangos, technikos (išskyrus transporto priemones), mechanizmų įsigijimas ir montavimas; skirtos pareiškėjo darbuotojų mokymams (kursai, stažuotės))
  • Bendrosios išlaidos
  • Projekto viešinimo išlaidos
Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. birželio 14 d. iki rugpjūčio 9 d.