Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA ŽVEJYBOS LAIVŲ ĮSIGIJIMUI, MODERNIZAVIMUI

 

Numatoma ES ir valstybės parama žvejybos laivų savininkams, žvejojantiems vidaus ir išorės vandenyse, žvejybos laivų modernizavimui.

Taip pat numatoma parama jauniesiems žvejams, norintiems įsigyti žvejybos laivą.

 

„Žvejybos laivų modernizavimas“

Galimi pareiškėjai: žvejybos laivų savininkai, vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūroje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse

Paramos suma nuo 3.000 Lt iki 2.000.000 Lt vienam projektui. Laivo modernizavimui iki 40-60% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Žvejybos laivų įrenginių, įrengimų, įrangos modernizavimas ir įsigijimas
 • Žvejybos laivo modernizavimas
 • Variklio pakeitimas
 • Žvejybos įrankių keitimas, modernizavimas, įsigijimas
 • Bendrosios projekto išlaidos
 • Projekto viešinimas

Reikalingas pateikti verslo planas

Paraiškų priėmimas nuo 2010 m. vasario 15 d. iki rugsėjo 30 d.

 

„Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems laivas priklauso nuosavybės teise ir yra įregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

Parama negali viršyti kompensacijos už žvejybos laivų perorientavimo į kitą nei žvejyba veiklą sumos, iki 60% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

 • Žvejybos laivų įrenginių, įrengimų ir įrangos modernizavimas ir įsigijimas
 • Žvejybos laivo modernizavimo investicijos
 • Variklio pakeitimo investicijos
 • Žvejybos įrankių pakeitimo, modernizavimo, įsigijimo investicijos
 • Projekto bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

Reikalingas pateikti verslo planas

Paraiškų priėmimas nuo 2010 m. kovo 15 d. iki gruodžio 31 d.

 

„Parama jauniesiems žvejams“

Galimi pareiškėjai: žvejai, jaunesni kaip 40 m., kurie žvejais yra išdirbę ne mažiau kaip 5 m.

Paramos suma iki 15 proc. nuosavybės įgijimo kainos, iki 172,6 tūkst. Lt projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Žvejybos laivo, žvejojančio Baltijos jūroje, nuosavybės teisės arba dalies žvejybos laivo nuosavybės teisės įsigijimas
 • Juridinio asmens, žvejojančio Baltijos jūros priekrantėje, kuriam nuosavybės teise priklauso į Bendrijos žvejybos laivyno registrą įtrauktas laivas, nuosavybės arba nuosavybės dalies įsigijimas
 • Viešinimo išlaidos
 • Bendrosios išlaidos

Reikalingas pateikti verslo planas

Paraiškų priėmimas nuo 2010 m. vasario 22 d. iki rugsėjo 30 d.