Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA NAUJŲ RINKŲ PLĖTRAI IR SKATINIMUI

 

„Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos“

Galimi pareiškėjai: žuvininkystės sektoriaus asociacijos, studijų ir mokslo įstaigos, viešieji juridiniai asmenys

Parama nuo 50.000 Lt iki 500.000 Lt vienam projektui, iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

 • Reklamos ir skatinimo kampanijų išlaidos: informaciniai leidiniai, informaciniai stendai ir jų įrengimo paslaugos, informaciniai ir reklaminiai pranešimai per masines visuomenės informavimo priemones, konferencijų, seminarų organizavimo išlaidos, reklamos agentūrų ir kitų paslaugų teikėjų, įtrauktų į skatinimo kampanijų rengimą ir įgyvendinimą, išlaidos
 • Reklamos ploto pirkimo ar nuomos išlaidos, reklaminių šūkių, plakatų kūrimas
 • Išorinių ekspertų samdymo išlaidos, susijusios su skatinimo kampanijomis
 • Kelionės išlaidos, susijusios su reklamos ir skatinimo kampanijomis
 • Prekybos mugių, parodų, produktų pristatymų organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos
 • Vidaus ir užsienio rinkų tyrimų, eksporto strategijų, eksporto skatinimo priemonių parengimo išlaidos
 • Leidinių, propaguojančių ekologinę žuvininkystę, skatinančių ekologinės žuvininkystės produktų vartojimą, parengimo ir leidybos išlaidos
 • Informacinių technologijų, skirtų rinkodaros priemonėms tobulinti, įsigijimo išlaidos
 • Išlaidos, susijusios su kokybės sertifikavimu, įskaitant produktų, sugautų arba išaugintų naudojant aplinkai palankius gamybos metodus, ženklinimą ir sertifikavimą
 • Žuvininkystės sektoriaus ir jo asocijuotų struktūrų įvaizdžio formavimo išlaidos – interneto puslapių, logotipų, užsakomųjų straipsnių, laidų, reklaminių kampanijų išlaidos
 • Bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos
Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki birželio 2 d.