Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA BENDRO INTERESO PRIEMONĖMS

 

„Parama bendro intereso priemonėms “

Galimi pareiškėjai: privatūs arba viešieji juridiniai asmenys, nevyriausybinės organizacijos

Parama nuo 20.000 Lt iki 400.000 Lt vienam projektui, iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

  • Skirtos skatinti tvarų žuvininkystės išteklių valdymą ir naudojimą, maisto saugos ir kokybės gerinimą, darbo sąlygų gerinimą, neigiamo poveikio aplinkai mažinimą (įskaitant atliekų apdorojimą), perspektyvių žuvininkystės produktų gamybos metodų diegimą, mokslininkų ir žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektų partnerystės skatinimą, ryšių palaikymą ir galimybių studijų žuvininkystės sektoriuje atlikimą (statyba, įrengimas, modernizavimas; įranga, įrenginiai, technika (išskyrus transporto priemones), mechanizmai; naujos statybinės medžiagos; apmokėjimas už ekspertų konsultacijas; komandiruotės, internetinio ryšio ir pašto paslaugos; seminarų ir konferencijų organizavimo išlaidos; informacinių ir mokomųjų leidinių rengimas ir publikavimas; galimybių studijų atlikimas žuvininkystės sektoriuje
  • Pamestų žvejybos įrankių ištraukimas iš jūros dugno
  • Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius)
  • Bendrosios išlaidos
  • Projekto viešinimo išlaidos

Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki birželio 30 d.