Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA TYRIMAMS, STUDIJOMS, STRATEGIJOMS

 

Numatoma ES ir valstybės parama bandomiesiems projektams, studijoms atlikti, strategijoms rengti ir įgyvendinti, mokymams.

 

 „Bandomieji projektai“

Galimi pareiškėjai: pripažintos gamintojų organizacijos, žvejybos, žuvų perdirbimo, akvakultūros įmonių asociacijos ar kitos priemonei igyvendinti valstybės paskirtos kompetentingos institucijos, bendradarbiaujančios su mokslo ar techninėmis įstaigomis

Parama nuo 10.000 Lt iki 1.200.000 Lt vienam projektui, iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

 • Eksperimentinis selektyvesnių žvejybos būdų naudojimas
 • Techninis ar ekonominis naujų technologijų gyvybingumo ištyrimas
 • Valdymo planų ir žvejybos paskirstymo planų išbandymas (įvertinama biologinės ir finansinės pasekmės ir žuvų išteklų atkūrimas)
 • Bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

 Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki liepos 7 d.

 

 „Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“

Galimi pareiškėjai: žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė

Parama iki 70.000 Lt vienam projektui

Tinkamos išlaidos:

 • Bendrosios išlaidos
 • Projekto įgyvendinimo išlaidos (atlyginimas strategijos rengėjams, kelionės, transportas, renginiai, patalpų nuoma, įrangos nuoma, kanceliariniai reikmenys, vertimo paslaugos ir kt.)
 • Viešinimo išlaidos

 

„Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“

Galimi pareiškėjai: žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė

Parama iki 7,564 mln. Lt vienai strategijai, iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

 • Išlaidos strategiją atitinkantiems vietos projektams finansuoti
 • Išlaidos, susijusios su strategijos įgyvendinimo administravimu (atlyginimas, patalpų nuoma, komunaliniai mokesčiai, įrangos nuoma ir kt.
 • Viešinimo išlaidos
Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. balandžio 12 d. iki gruodžio 31 d.