Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA NUTRAUKUS ŽUVININKYSTĖS VEIKLĄ ar persiorientavus į kitą nei žvejyba veiklą

 

Numatoma ES ir valstybės parama (vienkartinės kompensacijos) subjektams, kurie visam laikui ar dėl žvejybos dienų apribojimo laikinai nutraukia žvejybinę veiklą ar persiorientuoja į kitą nei žvejyba veiklą.

Taip pat numatomos kompensacijos dėl žvejybos veiklos nutraukimo netekusiems darbo žvejams bei pasitraukiantiems iš žvejybos sektoriaus iki pensinio amžiaus žvejams.

 

„Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui“

Galimi pareiškėjai: žuvininkystės įmonės, žvejojančios Baltijos jūros priekrantėje, kurioms priklauso žvejybos laivai; fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso žvejybos laivai

Mokama vienkartinė kompensacija, priklausomai nuo laivo bendrojo tonažo

 

Paraiškų priėmimas nuo 2010 m. vasario 22 d. iki gegužės 24 d.

 

„Laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas“

Galimi pareiškėjai: žvejybą atviroje Baltijos jūroje vykdančios įmonės, kurioms įtakos turės žvejybos dienų ribojimo reikalavimai, numatyti Lietuvos žvejybos pastangų 2008–2009 metais reguliavimo plane

Mokama vienkartinė kompensacija už laikiną žvejybos sustabdymą priklausomai nuo prastovos sąnaudų, žvejybos dienų išnaudojimo, sugautų menkių kiekio

 

„Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo dėl žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui“

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, ne trumpiau kaip 12 mėn. per pastaruosius 2 m. dirbę žvejais žvejybos laivuose tolimuosiuose jūrų vandenyse ar žvejybos Baltijos jūros priekrantėje įmonėse, kuriose žvejybos veikla buvo nutraukta visam laikui

Mokama vienkartinė kompensacija netekusiems darbo žvejams, kurie metus po paramos gavimo nesiima žvejo darbo, lygi 24.000 Lt

 

Paraiškų priėmimas nuo 2010 m. birželio 8 d. iki rugpjūčio 30 d.

 

„Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, nuo 55 m. iki  pensinio amžiaus ir turintys ne mažesnę nei 10 m. žvejo darbo patirtį

Mokama kasmetinė kompensacija iki pensinio amžiaus, priklausomai nuo buvusio darbo užmokesčio, senatvės pensijos dydžio

 

      Paraiškų priėmimas nuo 2010 m. kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

 

„Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą “

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, valdantys žvejybos laivą nuosavybės teise, įregistruotą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, bei žvejojantys Kuršių mariose ir įtraukti į Žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių Kuršių mariose, sąrašą

Mokama vienkartinė kompensacija už prarastas ateinančio laikotarpio žvejybos veiklos pajamas, perorientavus laivus į kitą nei žvejyba veiklą

 

Paraiškų priėmimas nuo 2010 m. kovo 8 d. iki birželio 3 d.