Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA ŽVEJYBOS ĮMONIŲ PLĖTRAI

 

Numatoma ES ir valstybės parama akvakultūros įmonėms, investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimą ir rinkodarą, uostų, prieplaukų, krovos vietų plėtrą.

 

„Investicijos į akvakultūros įmones“

Galimi pareiškėjai: akvakultūros mikroįmonės, mažos ir vidutinės įmonės, bei įmonės, kuriose dirba nuo 250 iki 749 darbuotojų ar kurių metinė apyvarta yra mažesnė kaip 690,56 mln. Lt

Paramos suma iki 5.000.000 Lt projektui, iki 30-60% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Statyba, rekonstrukcija, įrengimas, modernizavimas (gamybinių ir pagalbinių pastatų (įskaitant jų įrangą), žuvininkystės produktų laikymo įrangos ir patalpų; žuvų veisimui ir auginimui skirtų uždarų vandens apykaitos sistemų; vandens padavimo ir numetimo sistemų; žuvininkystės tvenkinių atnaujinimas ir rekonstravimas – žuvininkystės tvenkinių pagilinimas, vandens kanalų tinklo, pylimų, hidroįtvarų atnaujinimas, žuvininkystės tvenkinių aptarnavimas)
 • Naujos įrangos, technikos, mechanizmų įsigijimas ir montavimas
 • Specialaus transporto priemonių įsigijimas
 • Darbuotojų mokymai (kursai, stažuotės)
 • Bendrosios išlaidos
 • Viešinimo išlaidos

Reikalingas pateikti verslo planas

 

„Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą “

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys uostą, prieplauką, pakrantę ar jų dalis nuosavybės, nuomos, subnuomos arba panaudos teise

Parama nuo 10.000 Lt iki 3.000.000 Lt vienam projektui, iki 60-100% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

 • Investicijos į žvejybos vidaus vandenyse įrenginių statybą, įrengimą ir modernizavimą (statyba, rekonstrukcija; įranga, įrenginiai, technika, mechanizmai; naujos statybinės medžiagos)
 • Projekto bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

Reikalingas pateikti verslo planas

Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. kovo 22 d. iki gruodžio 31 d.

 

„Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“

Galimi pareiškėjai: mikroįmonės, mažos ir vidutinės įmonės bei įmonės, kuriose dirba nuo 250 iki 749 darbuotojų, ar kurių metinė apyvarta yra mažesnė kaip 690,56 mln. Lt

Parama iki 10.000.000 Lt vienam projektui, iki 30-60% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

 • Gamybinių ir pagalbinių pastatų (įskaitant jų įrangą), žuvininkystės produktų ir jų atliekų laikymo įrangos ir patalpų statyba, rekonstrukcija, įrengimas, modernizavimas
 • Naujos transportavimo įrangos, technikos, mechanizmų įsigijimas ir montavimas
 • Specialaus transporto priemonių įsigijimas
 • Priemonės, skirtos žuvininkystės ir akvakultūros produktų atliekų apdorojimui, perdirbimui ir rinkodarai
 • Išlaidos dioksino arba kitų žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų ištraukimui iš žuvų miltų arba žuvų taukų, net jeigu galutiniai produktai skirti naudoti arba perdirbti ne žmonių vartojimui
 • Išlaidos, skirtos pareiškėjo darbuotojų apmokymams (kursai, stažuotės, seminarai ir kt.)
 • Išlaidos, kuriomis siekiama užtikrinti atitiktį ES teisėje numatytiems aplinkosaugos, gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos reikalavimams, užtikrinti maisto kokybės atitiktį žmonių ar gyvūnų sveikatos standartams iki tos dienos, kurią tie standartai įmonėms tampa privalomi
 • Projekto bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

Reikalingas pateikti verslo planas

 

„Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys uostą, žuvininkystės produktų iškrovimo vietą ar jų dalis nuomos, panaudos, subnuomos, patikėjimo teise

Parama nuo 10.000 Lt iki 5.000.000 Lt vienam projektui, iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

 • Skirtos veikiančių valstybinių ar privačių žvejybos uostų infrastruktūrai ir siūlomoms paslaugoms pagerinti (statyba, rekonstrukcija, įrengimas, modernizavimas; įranga, įrenginiai, technika (išskyrus transporto priemones), mechanizmai; naujos statybinės medžiagos; specialios paskirties transporto priemonių įsigijimas)
 • Skirtos žuvininkystės produktų iškrovimo vietoms rekonstruoti ir priekrantėje žvejojančių žvejų, iškraunančių žuvis patvirtintose žuvininkystės produktų iškrovimo vietose, darbo ir saugos sąlygoms pagerinti (statyba, rekonstrukcija, įrengimas, modernizavimas; įranga, įrenginiai, technika (išskyrus transporto priemones), mechanizmai; naujos statybinės medžiagos; specialios paskirties transporto priemonių įsigijimas)
 • Bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

Reikalingas pateikti verslo planas

Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. kovo 29 d. iki birželio 30 d.