Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA AKVAKULTŪROS ĮMONĖMS

Numatoma ES ir valstybės parama akvakultūros (žuvininkyste užsiimančioms) įmonėms, siekiančioms paramos statybai, įrengimui, infrastruktūrai, technikai, modernizavimui, darbuotojų mokymams.

„Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą “

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys uostą, prieplauką, pakrantę ar jų dalis nuosavybės, nuomos, subnuomos arba panaudos teise

Parama nuo 10.000 Lt iki 3.000.000 Lt vienam projektui, iki 60-100% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

  • Investicijos į žvejybos vidaus vandenyse įrenginių statybą, įrengimą ir modernizavimą (statyba, rekonstrukcija; įranga, įrenginiai, technika, mechanizmai; naujos statybinės medžiagos)
  • Projekto bendrosios išlaidos
  • Projekto viešinimo išlaidos


Reikalingas pateikti verslo planas

 

„Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys uostą, žuvininkystės produktų iškrovimo vietą ar jų dalis nuomos, panaudos, subnuomos, patikėjimo teise

Parama nuo 10.000 Lt iki 5.000.000 Lt vienam projektui, iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

  • Skirtos veikiančių valstybinių ar privačių žvejybos uostų infrastruktūrai ir siūlomoms paslaugoms pagerinti (statyba, rekonstrukcija, įrengimas, modernizavimas; įranga, įrenginiai, technika (išskyrus transporto priemones), mechanizmai; naujos statybinės medžiagos; specialios paskirties transporto priemonių įsigijimas)
  • Skirtos žuvininkystės produktų iškrovimo vietoms rekonstruoti ir priekrantėje žvejojančių žvejų, iškraunančių žuvis patvirtintose žuvininkystės produktų iškrovimo vietose, darbo ir saugos sąlygoms pagerinti (statyba, rekonstrukcija, įrengimas, modernizavimas; įranga, įrenginiai, technika (išskyrus transporto priemones), mechanizmai; naujos statybinės medžiagos; specialios paskirties transporto priemonių įsigijimas)
  • Bendrosios išlaidos
  • Projekto viešinimo išlaidos


Reikalingas pateikti verslo planas