Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA JAUNIESIEMS ŽVEJAMS, LAIVŲ ĮSIGIJIMUI

 

Numatoma ES ir valstybės parama jauniems žvejams, siekiantiems įsigyti žvejybos laivą.

 

„Parama jauniesiems žvejams"'

Galimi pareiškėjai: žvejai, jaunesni kaip 40 m., kurie žvejais yra išdirbę ne mažiau kaip 5 m.

Paramos suma iki 15 proc. nuosavybės įgijimo kainos, iki 172,6 tūkst. Lt projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Žvejybos laivo, žvejojančio Baltijos jūroje, nuosavybės teisės arba dalies žvejybos laivo nuosavybės teisės įsigijimas
  • Juridinio asmens, žvejojančio Baltijos jūros priekrantėje, kuriam nuosavybės teise priklauso į Bendrijos žvejybos laivyno registrą įtrauktas laivas, nuosavybės arba nuosavybės dalies įsigijimas
  • Viešinimo išlaidos
  • Bendrosios išlaidos

Reikalingas pateikti verslo planas