Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA NUTRAUKUS ŽVEJYBINĘ VEIKLĄ

Numatoma ES ir valstybės parama (vienkartinės kompensacijos) žuvininkystės įmonėms, žvejybos laivų savininkams, atiduodant laivus į metalo laužą arba persiorientuojant į ne žvejybos veiklą; netekusiems darbo žvejams; vidaus vandenyse žvejojančioms įmonėms persiorientuojant į ne žvejybos veiklą.

„Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui: Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui atiduodant laivus į metalo laužą“

Galimi pareiškėjai: žuvininkystės įmonės, žvejojančios Baltijos jūros priekrantėje, kurioms priklauso nors vienas žvejybos laivas; fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso žvejybos laivai, žvejojantys tolimuosiuose jūrų vandenyse ir įregistruoti Bendrijos žvejybos laivyno registre.

Įmonės turi turėti leidimą užsiimti versline žvejyba Baltijos jūros priekrantėje bei vykdė žvejybą Baltijos jūros priekrantėje paskutinius 2 m.

Mokama vienkartinė kompensacija, priklausomai nuo laivo bendrojo tonažo

Reikalinga pateikti paraiška

„Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui: Žvejybos laivų perorientavimas kitai ne žvejybos veiklai“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso žvejybos laivai, įregistruoti Bendrijos žvejybos laivyno registre

Mokama vienkartinė kompensacija, priklausomai nuo laivo bendrojo tonažo, 75% nuo kompensacijos, apskaičiuotos veiklos sričiai: „Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui atiduodant laivus į metalo laužą“

„Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą “

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, valdantys žvejybos laivą nuosavybės teise, įregistruotą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, bei žvejojantys Kuršių mariose ir įtraukti į Žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių Kuršių mariose, sąrašą

Mokama vienkartinė kompensacija už prarastas ateinančio laikotarpio žvejybos veiklos pajamas, perorientavus laivus į kitą nei žvejyba veiklą

 

„Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, nuo 55 m. iki pensinio amžiaus ir turintys ne mažesnę nei 10 m. žvejo darbo patirtį

Mokama kasmetinė kompensacija iki pensinio amžiaus, priklausomai nuo buvusio darbo užmokesčio, senatvės pensijos dydžio