Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA PASITRAUKIMUI IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS, PERĖJIMUI PRIE NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS

 

Numatoma ES ir valstybės parama ankstyvam pasitraukimui iš prekinės žemės ūkio gamybos, perėjimui prie ne žemės ūkio veiklos.

 

„Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“

Galimi pareiškėjai: valdos valdytojai (fiziniai asmenys), įsipareigojantys perleisti valdą tinkamam perėmėjui, 55-60 (62) m. ir užsiimantys žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 10 m. bei deklaruojantys ŽŪN ir (arba) registruojantys turimus gyvulius; pareiškėjai, kuriems patvirtintuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose suformuoti žemės sklypai žemės nuosavybės teisėms atkurti ar žemei pirkti; ūkio darbuotojai, dirbę pareiškėjo ūkyje iki valdos perleidimo tinkamam perėmėjui, įsipareigojantys nebedirbti ūkio darbuotojais

Mokama  metinė kompensacinė išmoka iki 70 metų arba pensinio amžiaus iki 2.323 EUR ir 93 EUR/ha

 

Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d.

 

„Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“

Galimi pareiškėjai: ūkininkas, kaimo gyventojas, mikroįmonė

Paramos dydis  iki 65-75% tinkamų išlaidų, iki 690.560 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (ar) statinių statyba ir rekonstrukcija, įskaitant statybinių medžiagų įsigijimą
  • Naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, transporto priemones įsigijimas
  • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas
  • Interneto svetainės sukūrimas
  • Bendrosios išlaidos
  • Projekto viešinimo išlaidos

      Reikalingas pateikti verslo planas