Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA ŪKININKŲ MOKYMAMS, KONSULTACIJOMS

 

Numatoma ES ir valstybės parama ūkininkų ir užsiimančių žemės ir miškų ūkio veikla mokymams ir informavimui, įstaigų parodomiesiems bandymams, seminarams, lauko dienoms ir kt.

Taip pat numatoma parama užsiimantiems žemės ir miškų ūkio veikla už naudojimąsi konsultavimo paslaugomis.

 

„Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“

Galimi pareiškėjai: mokymus organizuojančios įstaigos

Paramos gavėjai: ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla

Paramos dydis  iki 80-100% tinkamų išlaidų, iki 690.560 – 2.762.240 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Projekto parengimo ir administravimo išlaidos (DU, komunikacinės išlaidos, kanceliarinės prekės, biuro įranga, patalpų nuoma, komunaliniai mokesčiai, komandiruotės, mokymo programų parengimas, programinė įranga)
  • Projekto vykdymo išlaidos (mokymo paslaugų įsigijimo išlaidos, mokymo kursų vykdymo išlaidos)
  • Projekto viešinimo išlaidos
Paraiškų priėmimas iki 2010 m. gruodžio 31  d. (pagal atskiras mokymo kryptis - nuo 2010 m. vasario 17 d. iki kovo 15 d.)

 

„Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“

Galimi pareiškėjai: įstaigos, vykdančios žemės ir miškų ūkio, žemės ūkio ir maisto produktų apdorojimo ir perdirbimo ūkyje mokslinius tyrimus ir (ar) užsiimančios jų rezultatų ir inovacinės praktikos sklaida

Paramos gavėjai: ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla

Paramos dydis  iki 100% tinkamų išlaidų, iki 345.280 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Projekto parengimo ir administravimo išlaidos (DU, komunikacinės išlaidos, kanceliarinės prekės, biuro įranga, patalpų nuoma, komunaliniai mokesčiai, komandiruotės, mokymo programų parengimas, programinė įranga)
  • Projekto vykdymo išlaidos (atlygis už parodomojo bandymo metodikos parengimą, parodomojo bandymo įrengimas, vykdymas ir priežiūra: žemės ūkio technikos, įrangos (technologinės, kompiuterinės), patalpų, priemonių, biologinio turto, patalpų, žemės nuoma arba eksploatavimas (naudojant savus resursus); įrangos transportavimas, montavimas, išmontavimas; medžiagų, įrangos (technologinės, kompiuterinės, programinės), prekių, paslaugų (bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros) įsigijimas), parodomojo bandymo rezultatų (tarpinių, galutinių) sklaida (lauko dienos organizavimo, seminaro organizavimo)
  •  Projekto viešinimo išlaidos
 Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. kovo 1 d. iki kovo 22 d.

 

„Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla; miško valdytojai

Paramos dydis  iki 50-80% tinkamų išlaidų, iki 2.244 Lt vienam paramos gavėjui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Konsultavimo paslaugos (dėl ūkio atitikimo įvertinant teisės aktų nustatytus valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimus, darbo saugos standartus; agrarinės aplinkosaugos klausimais; ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais; miškų ūkio veiklos klausimais
Paraiškų priėmimas iki 2010 m. gruodžio 31 d.