Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA VANDENTVARKAI

 

„Žemės ūkio vandentvarka“

Galimi pareiškėjai: savivaldybės; melioracijos sistemų naudotojų asociacijos

Paramos dydis  iki 90% tinkamų išlaidų, iki 1.035.840  Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Rekonstrukcijos išlaidos
  • Rūgščių dirvų kalkinimo sausinamos teritorijos ariamoje žemėje
  • Naujų statybinių medžiagų ir įrenginių, skirtų projekto reikmėms, įsigijimo išlaidos
  • Bendrosios išlaidos
  • Projekto viešinimo išlaidos