Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA VIEŠAJAI INFRASTRUKTŪRAI

 

Numatoma ES ir valstybės parama kaimo atnaujinimui ir plėtrai Leader ir planiniu būdu.

 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra (Leader metodu)“

Galimi pareiškėjai: kaimo bendruomenė, savivaldybė, nevyriausybinė organizacija, kitas juridinis asmuo, išskyrus VVG

Paramos dydis  iki 65-90% tinkamų išlaidų, iki 690.560  Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Darbų ir paslaugų pirkimas
 • Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimas
 • Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimas
 • Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuoma, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu
 • Daugiamečių augalų įsigijimas
 • Bendrosios išlaidos;
 • Informavimo ir viešinimo priemonių pirkimas

Paraiškų priėmimas iki 2010 m. gruodžio 31  d.

 

“Kaimo atnaujinimas ir plėtra (planavimo būdu)"

Galimi pareiškėjai: savivaldybės administracija

Paramos dydis  iki 50-80% tinkamų išlaidų, iki 1.354.000  Lt savivaldybei

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Statinių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbų atlikimas
 • Naujų statybinių medžiagų įsigijimas
 • Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimas
 • Viešosios infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas
 • Visuomeninės paskirties pastatams šildyti skirtų katilinių, naudojančių atsinaujinančios energijos resursus, statyba, tam reikalingos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų įsigijimas
 • Bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

Projektinių pasiūlymų priėmimas numatomas iki 2010 m. birželio 30 d.