Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI

 

Numatoma ES ir valstybės parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, pusiau natūriniam ūkininkavimui, Nitratų direktyvos įgyvendinimui, žemės ūkio valdų modernizavimui, žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai.

Taip pat numatomos mokėti agrarinės aplinkosaugos išmokos, Natura 2000 išmokos

 

„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“

Galimi pareiškėjai: ūkininkas iki 40 m. amžiaus, valdantis 4-12 ha valdą

Paramos dydis  priklausomai nuo ŽŪN tipo ir dydžio (Lt/ha), iki 138.112 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Nauja žemės ūkio technika, transporto priemonės pagamintai produkcijai pervežti, įranga (šiai kategorijai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės
 • Žemės ūkio paskirties žemė
 • Naujų gamybinių pastatų, statinių statyba ir (arba) senų gamybinių pastatų, statinių rekonstrukcija rangos būdu
 • Infrastruktūra,
 • Bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d.

Reikalingas pateikti verslo planas 

 

„Pusiau natūrinis ūkininkavimas“

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir turintys 2-3,99 EDV valdą, deklaruojantys pasėlius ir (arba) registruojantys gyvulius, tvarkantys buhalterinę apskaitą

Mokama  5 179 Lt per metus (5 metus)

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Naujos žemės ūkio technikos, technologinių įrenginių ir įrangos, kompiuterinės programinės įrangos, skirtos verslo plano įgyvendinimui, įsigijimas
 • Gamybinių pastatų ir (arba) statinių statyba bei rekonstrukcija
 • Naujų statybinių medžiagų įsigijimas
 • Bendrosios išlaidos

Paraiškų priėmimas iki 2010 m. gruodžio 31  d.

Reikalingas pateikti verslo planas

 

„Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas“

Galimi pareiškėjai: ūkininkai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu; žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), mokslo ir mokymo institucijos, turinčios eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius, bandymų ūkius, užsiimančius žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu

Paramos dydis  40-60% tinkamų išlaidų, iki 690.560 Lt vienam projektui, dydis priklauso nuo SGV

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Statyba ir rekonstrukcija: naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kaupyklų
 • Naujos statybinės medžiagos
 • Nauja mėšlo ir srutų laikymo įranga, speciali mėšlo ir srutų išvežimo technika, srutų įterpimo ir (arba) paskleidimo įrenginiai ir mechanizmai
 • Bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

Paraiškų priėmimas iki 2010 m. gruodžio 31  d.

 

„Žemės ūkio valdų modernizavimas“

Galimi pareiškėjai: ūkininkai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu; žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), mokslo ir mokymo institucijos, turinčios eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius, bandymų ūkius, užsiimančius žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu; fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys nuosavų ŽŪN

Paramos dydis  40-60% tinkamų išlaidų, iki 690.560 Lt vienam projektui. Kreipiantis dėl trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimo, 5 179 Lt/ha

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Nauja žemės ūkio technika, įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės
 • Statyba ir rekonstrukcija: gamybinių pastatų, naujos statybinės medžiagos; infrastruktūra
 • Daugiamečių vaiskrūmių ir vaismedžių įsigijimas naujam sodui įveisti,
 • Želdinimo projekto parengimas
 • Želdavietės ir (arba) dirvos paruošimas
 • Sodinukai
 • Sodinimo darbai
 • Bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

Yra galimybė gauti lengvatinę paskolą iš Paskolų fondo– paskola suteikiama negavusiems arba negaunantiems paskolos iš kredito  įstaigų, neturintiems lėšų savo indėliui finansuoti. Paskola išduodama daug mažesnėmis nei rinkos palūkanų normomis, paskolos dydis - nuo 10.358 Lt iki 1.035.840 Lt, terminas – iki 7 metų.

 Paraiškų priėmimas iki 2010 m. gruodžio 31  d.

Reikalingas pateikti verslo planas (nereikia kreipiantis dėl trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimo)

 

„Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, perdirbantys žemės ūkio produktus ir (ar) užsiimantys žemės ūkio produktų rinkodara; žemės ūkio kooperatyvai

Paramos dydis  40% tinkamų išlaidų, iki 4.833.920 - 13.811.200 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Pastatų/statinių statyba, rekonstrukcija (išskyrus miltų, kruopų naujų gamybinių vienetų, naujų mėsos ir pieno perdirbimo įmonių bei skerdyklų statybą), statybinių medžiagų įsigijimas
 • Naujų įrenginių ir mechanizmų, technikos, kompiuterinės įrangos, įskaitant programinę įrangą, skirtą projekto reikmėms, įsigijimas
 • Labai mažos įmonės investicijos naujiems Bendrijos standartams atitikti
 • Bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

Yra galimybė gauti lengvatinę paskolą iš Paskolų fondo– paskola suteikiama negavusiems arba negaunantiems paskolos iš kredito įstaigų,, neturintiems lėšų savo indėliui finansuoti. Paskola išduodama daug mažesnėmis nei rinkos palūkanų normomis, paskolos dydis - iki 13.811.200-34.528.000 Lt, terminas – iki 7 metų.

Paraiškų priėmimas iki 2010 m. gruodžio 31  d.
Reikalingas pateikti verslo planas 

 

„Dalyvavimas maisto kokybės schemose“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys išskirtinės kokybės žemės ūkio produktų gamyba ir įsiregistravę žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytojais arba jungtinės veiklos partneriais, turintys sertifikatą, liudijantį, kad produktai ir (ar) gamybos procesas atitinka išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų keliamus reikalavimus.

Parama teikiama gaminantiesiems (auginantiesiems) tik žmonėms vartoti skirtus produktus: paukštiena, mėsa, pienas, sūriai, miltai, kruopos, burokėliai, ridikėliai, salotos, kopūstai, žiediniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pomidorai, agurkai, saldžiosios paprikos, bulvės, obuoliai, kriaušės, slyvos, vyšnios, avietės, braškės, serbentai, medus bei bičių produktai (duona, žiedadulkės) ir jų mišiniai

Remiamos veiklos sritys:

 • Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė
 • Įsitraukimo į išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos
 • Metiniai įnašai už dalyvavimą išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamintojų organizacijoje

Paramos dydis  iki 100% tinkamų išlaidų, iki 10.358 Lt/metus vienai žemės ūkio valdai (mokama ne ilgiau kaip 5 metus).

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Sertifikavimo išlaidos
 • Kontrolės (sertifikato galiojimo metu atliekamų patikrų) išlaidos
 • Apmokėjimas už tyrimus
 • Leidimą sertifikuoti turinčios sertifikavimo įstaigos imamo registracijos mokesčio išlaidos
 • Kanceliarinių prekių ir smulkios biuro įrangos išlaidos
 • Metinis nario įnašas už dalyvavimą gamintojų organizacijoje

 

Paraiškų teikimas iki 2010 m. gruodžio 31 d.

 

„Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla

Paramos dydis  28-198 EUR už gyvulį (5 metus)

 

„Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

Galimi pareiškėjai: ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), saugomų teritorijų direkcijos ir miškų urėdijos, asociacijos ar kiti žemės ūkio veiklos subjektai

Mokamos  kompensacinės išmokos už prisiimtus įsipareigojimus

 

„Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“

Galimi pareiškėjai: ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), asociacijos, miškų savininkai ar kiti žemės ūkio veiklos subjektai

Mokamos  kompensacinės išmokos