Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

Europos Sąjungos parama Lietuvai

 

Tai Europos Sąjungos mastu skiriama finansinė parama Lietuvai įvairių ūkio sektorių ir subjektų veiklai finansuoti, kad Lietuvos išsivystymo lygis priartėtų prie Europos Sąjungos lygio.

 

ES paramos galimybėmis gali pasinaudoti:

 

  • Fiziniai asmenys: nuo ūkininkų, kaimo gyventojų iki mokslininkų ir tyrėjų.

 

  • Privatūs juridiniai asmenys: profesinės bendrijos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, individualios įmonės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), ūkinės bendrijos, žemės ūkio bendrovės ir kt.

 

  • Viešieji juridiniai asmenys: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, profesinės sąjungos, savivaldybių biudžetinės įstaigos, savivaldybių įmonės, valstybės biudžetinės įstaigos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir bendrijos, visuomeninės organizacijos ir kt.

 

ES parama numatyta įvairioms veiklos sritims remti:

 

·        Verslui.

·        Kaimo plėtrai (kaimo turizmui, amatams, žemės ūkiui, miškininkystei ir t.t).

·        Mokymams, įgūdžių tobulinimui, kvalifikacijos tobulinimui.

·        Užimtumui, socialinių problemų sprendimui.

·        Kultūrai.

·        Švietimui.

·        Moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai, inovacijoms.

·        Informacinės visuomenės kūrimui ir plėtrai.

·        Aplinkosaugai.

·        Energetikai.

·        Sveikatos priežiūrai.

·        Transportui.

·        Turizmui.