Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

Verslo plano RENGIMAS

 

Apie verslo planą

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie įmonės dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus.

 

Verslo plano tikslas

Verslo planų rengimas sietinas su tam tikrais tikslais:

· Verslo planų rengimas banko paskolai, ilgalaikiam kreditui gauti.

· Verslo planų rengimas valstybės remiamam kreditui gauti.

· Verslo planų rašymas kreditui, skirtam apyvartinio kapitalo finansavimui, apyvartinių lėšų papildymui, gauti.

· Verslo planų ruošimas paskolai iš banko gauti

· Verslo planų ruošimas veiklos steigimui ar plėtrai (verslo kūrimui ar plėtojimui).

· Verslo planų rašymas ES paramai gauti.

· Verslo planų rengimas investuotojams pritraukti.

 

Verslo plano nauda

Parengtas verslo planas naudingas, kadangi:

· Padeda struktūrizuotai nustatyti įmonės dabartinę būklę įmonės klientų, tiekėjų, darbuotojų, konkurentų atžvilgiu.

· Padeda apsibrėžti būsimos naujos veiklos ar esamos veiklos plėtros gaires: veiklos tikslus, marketingo, pardavimų strategijas, personalo planą, technologinius procesus, finansinį planą (tai, kas užrašyta, lengviau laikytis ir įgyvendinti).

· Padeda pritraukti reikiamą kapitalą, investicijas, ES paramą.

· Padeda įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą, potencialias rizikas.

Verslo plano parengimas gali būti reikalingas konkrečiai situacijai (banko paskolai, ES paramai ir pan.) arba gali būti nuolat peržiūrimas, koreguojamas ir pritaikomas kasdienėje veikloje kaip pagalbininkas siekiant ir kuriant verslo sėkmę.

 

Verslo plano turinys

Verslo plano rengimas – individualus priklausomai nuo konkrečios situacijos ir konkretaus poreikio, dėl to gali skirtis ir verslo plano turinys.

Verslo plano turinio pavyzdys:

1. Santrauka.

2. Ūkio subjekto aprašymas.

a. Juridiniai duomenys.

b. Veikla ir veiklos tikslai.

c. Savininkai, vadovai ir darbuotojai.

d. Valdomas turtas ir kita nuosavybė.

e. Veiklos rezultatai (finansinė analizė).

3. Projekto pristatymas.

a. Tikslai ir uždaviniai.

b. Pageidaujamos gauti lėšos.

c. Numatomos veiklos pristatymas.

d. Siūlomi produktai (paslaugos).

4. Rinka ir konkurentai.

a. Esama rinkos būklė.

b. Prognozuojama siūlomų produktų (paslaugų) rinka.

c. Tikslinė rinka.

d. Konkurentai.

5. Rinkodara.

a. Rinkodaros ir pardavimo strategija.

b. Kainodara.

c. Paskirstymas (tiekimas).

d. Marketingo strategija.

6. Produkto (paslaugos) gamyba (tiekimas).

a. Personalo resursai.

b. Turtas ir ištekliai

c. Planuojama infrastruktūra.

d. Planuojamos technologijos.

e. Aplinkosauga.

f. Veiklų planas.

7. Finansinis planas

a. Pagrindinės prielaidos.

b. Investicijos ir finansavimo šaltiniai.

c. Dabartinis ir prognozuojamas balansai.

d. Dabartinės ir prognozuojamos pelno (nuostolio) ataskaitos.

e. Dabartinės ir prognozuojamos pinigų srautų ataskaitos.

f. Investicijų efektyvumo (ekonominio gyvybingumo) vertinimas

8. Projekto ekonominis ir socialinis vertinimas.

9. Rizika.

10. Priedai.