Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA LAIVŲ MODERNIZAVIMUI

Numatoma ES ir valstybės parama žvejybos laivų savininkams, siekiantiems atnaujinti savo laivus.

„Žvejybos laivų modernizavimas“

Galimi pareiškėjai: žvejybos laivų savininkai, turintys leidimą užsiimti versline žvejyba ir vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūroje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse.

Modernizuojami laivai turi būti 5 m. ar senesni, įregistruoti Bendrijos žvejybos laivyno registre.

Paramos suma iki 2.000.000 Lt vienam projektui, iki 40-60% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Žvejybos laivų įrenginių, įrengimų, įrangos modernizavimas ir įsigijimas
 • Žvejybos laivo modernizavimas
 • Variklio pakeitimas
 • Žvejybos įrankių keitimas, modernizavimas, įsigijimas
 • Bendrosios projekto išlaidos
 • Projekto viešinimas

Reikalingas pateikti verslo planas

„Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems laivas priklauso nuosavybės teise ir yra įregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, turintys verslinės žvejybos leidimą vidaus vandenyse

Modernizuojamas laivas yra ne naujesnis nei 5 metų, įrašytas į Vidaus vandenų žvejybos laivų sąrašą, nėra įtrauktas į Bendrijos žvejybos laivyno registrą

Parama finansuojama iki 60% tinkamų išlaidų

Tinkamos išlaidos:

 • Žvejybos laivų įrenginių, įrengimų ir įrangos modernizavimas ir įsigijimas
 • Žvejybos laivo modernizavimo investicijos
 • Variklio pakeitimo investicijos
 • Žvejybos įrankių pakeitimo, modernizavimo, įsigijimo investicijos
 • Projekto bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

Reikalingas pateikti verslo planas