Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai

„Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“

Galimi pareiškėjai: SAM, apskričių viršininkų administracijos; savivaldybių administracijos; viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Diagnostinei medicinos įrangai – rentgeno aparatams ir (arba) skaitmeninimo sistemoms bei radiologo darbo vietos įrangai, endoskopams, echoskopams – skirtai antrinio lygio (specializuotoms) ambulatorinėms paslaugoms teikti, įsigyti
 • Patalpų, susijusių su antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimu, remontui / rekonstrukcijai
 • Medicinos įrangai, skirtai ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugoms teikti, įsigyti
 • Programinei ir kompiuterinei įrangai, kuri tiesiogiai susijusi su ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimu, įsigyti
 • Patalpų, susijusių su ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimu, remontui / rekonstrukcijai
 • Gydymo ir slaugos lovoms, aprūpintoms būtina medicinos ir slaugos įranga
 • Patalpų, susijusių su slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimu, remontui / rekonstrukcijai
 • Stacionarinėms lovoms, aprūpintoms būtina medicinos įranga
 • Patalpų, susijusių su paliatyviosios pagalbos teikimu, remontui / rekonstrukcijai
 • Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių medicinos įrangai
 • Medicininiams ir biuro baldams, skirtiems priėmimo‑skubios pagalbos skyriams, įsigyti
 • Priėmimo‑skubios pagalbos skyrių patalpų remontui / rekonstrukcijai
 • Ligoniams pervežti skirtiems (A tipo) greitosios medicinos pagalbos automobiliams su būtina medicinos įranga
 • Medicinos įrangai, skirtai dienos chirurgijos paslaugoms teikti, įsigyti
 • Patalpų, susijusių su dienos chirurgijos paslaugų teikimu, remontui / rekonstrukcijai
 • Techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros ir autorinės priežiūros paslaugoms apmokėti
 • Informacijos sklaidos / viešinimo
 • Projekto administravimo ir vykdymo
 • Investicinio projekto parengimo išlaidos
 • Materialiojo turto, kuriam įsigyti skirtas finansavimas, draudimui ir projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugoms

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas


Nosies pertvaros operacijos