Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 
 

PARAMA darbdaviams, kuriantiems naujas ir išlaikantiems esamas darbo vietas

 

Skiriama parama darbdaviams, kuriantiems ar išlaikantiems darbo vietas ir tokiu būdu didinantiems užimtumą, remiantis LR Užimtumo rėmimo įstatymu, įgyvendinant aktyvias darbo rinkos politikos priemones. Priemonių įgyvendinimą vykdo Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos.

 

Užimtumo didinimas remiamas pagal šias priemones:

  • Įdarbinimas subsidijuojant
  • Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
  • Viešieji darbai
  • Darbo rotacija
  • Darbo vietų steigimo subsidijavimas
  • Savarankiško užimtumo rėmimas
  • Vietinės užimtumo iniciatyvos