Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

 IŠ KUR GAUTI PINIGŲ SAVO IDĖJAI? (FINANSAVIMO ŠALTINIAI)

 

Jei turite gerą idėją verslo kūrimui arba norite plėtoti jau esamą verslą, reikalingą finansavimą galite gauti iš vieno ar kelių finansavimo šaltinių:

 • Nuosavos lėšos – santaupos, nuosavas kapitalas ir pan. Netgi turint visas reikalingas lėšas, svarbu tinkamai pasiskaičiuoti ir įvertinti šių lėšų panaudojimo efektyvumą ir grąžą, kiek galima geriau suplanuoti savo žingsnius ir veiklą, kad nuosavos lėšos būtų panaudotos optimaliai ir duotų maksimalią naudą Jums.
 • Giminaičių ir draugų parama – Jums artimų žmonių santaupos, kurias jie padovanoja Jums, kad investuotumėte, pradėtumėte verslą, taptumėte sėkmingas. Dovanoti pinigai įpareigoja dar labiau nei nuosavi, kadangi sukuria dar didesnę atsakomybę panaudoti juos tinkamai ir efektyviai, savo sėkminga veikla „atsidėkoti“ artimiesiems už pagalbą ir pateisinti jų lūkesčius.
 • Giminaičių ir draugų paskola – Jums artimi žmonės gali paskolinti pinigų su sąlyga, kad juos vėliau grąžinsite, o gal netgi sumokėsite palūkanas. Skolinti pinigai įpareigoja dar labiau nei nuosavi ar dovanoti pinigai, nes jie turės būti sugrąžinti davėjui, vadinasi, jie turės būti sėkmingai įdarbinti ir Jums uždirbti pelną.
 • Banko paskola –  banko paskola suteikiama gerai savo idėją pasvėrusiems, atlikusiems skaičiavimus, tinkamai suplanavusiems savo veiklą, žinantiems ko siekia ir įvertinusiems potencialias grėsmes fiziniams ir juridiniams asmenims. Banko paskola gali būti suteikta tiek investavimui, tiek apyvartinėms lėšoms. Banko paskolos sąlygos paprastai yra griežtos – banko paskola turės būti sugrąžinta per tam tikrą laikotarpį, už ją mokamos palūkanos, neretai reikalinga įkeisti turtą arba gauti valstybės garantiją. Be to, banko paskola niekada nesudarys 100% Jūsų projekto vertės – į savo verslą turite įnešti indėlį bei prisiimti riziką ir Jūs.
 • Verslumo skatinimo fondasnumatomos paskolos (iki 86 tūkst. Lt) fiziniams asmenims, norintiems pradėti verslą; labai mažoms ir mažoms (iki 1 m. veikiančioms) įmonėms; fiziniams asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Tai lengvatinės paskolos, kurių pirmenybė bus teikiama bedarbiams, jaunimui iki 29 m., vyresniems asmenims nuo 50 m., neįgaliesiems. Ši paskola gali sudaryti iki 90% visos projekto vertės. Metinės palūkanos iki 9,49%. Paskolos terminas 3-5 m. Planuojama pradėti teikti šias paskolas nuo 2010 m. rugsėjo mėn. Siekiant gauti lengvatinę paskolą verslui, reikalinga pateikti konkretų verslo planą.
 • Atviras kreditų fondas – bankai (Šiaulių bankas, Ūkio bankas, Medicinos bankas, Parex bankas, DnB Nord bankas, Snoras, Finasta) teikia paskolas įmonėms iš ES paramos lėšų (iki 75%) ir prisideda banko lėšomis (mažiausiai 25%). Maksimali paramos suma – 1,5 mln. Lt. Paskola skiriama verslo plėtrai. Maksimalus paskolos terminas – 6 metai. Metinė palūkanų norma už paskolą litais – nuo 2% iki 10%, už paskolą eurais – nuo 1% iki 6%.
 • Mažų kreditų (mikrokreditų, valstybės remiamų kreditų) teikimas – bankai (Šiaulių bankas, Ūkio bankas, Medicinos bankas, Parex bankas) teikia paskolas įmonėms Maksimali paramos suma – 350 tūkst. Lt.
 • Pasidalintos rizikos paskolų priemonė – bankai (SEB, Swedbank, Šiaulių bankas), įgyvendindami ES paramos iniciatyvą JEREMIE teikia paskolas įmonėms verslo plėtrai. Paskolos trukmė – iki 10 metų.
 • INVEGA (garantijų fondas, dalinis paskolų palūkanų kompensavimas)  - UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) neteikia paskolų verslui, tačiau teikia valstybės garantijas, kurių patikimumo dėka bankai daug lengviau suteikia kreditą verslui. Maksimali garantijos suma – 2-5 mln. Lt.  INVEGA gali garantuoti bankui iki 80% paskolos grąžinimą, o likusius 20% bankas užsitikrina kitais būdais (užstatais, įkeistu turtu).

Siekiant garantijos, verslininkui (įmonei) nereikia pačiam kreiptis į INVEGA. Verslininkas kreipiasi į banką, pateikdamas verslo planą, o bankas, priėmęs teigiamą sprendimą, pats kreipiasi į INVEGA dėl garantijos. INVEGA, įvertinusi verslo planą, suteikia garantiją, o verslininkas sumoka garantijos atlyginimą bei gauną paskolą iš banko.

Jei paskolos paimtos su INVEGA garantija, kompensuojama 50% palūkanų, bet ne daugiau kaip 5% metinių palūkanų. Paskolos suma, siekiant palūkanų kompensavimo, turėtų neviršyti 2,5 mln. Lt, paskola turi būti skirta verslo plėtrai. Apyvartinių paskolų palūkanos kompensuojamos iki 2 metų laikotarpiu, o investicinių paskolų – iki 3 metų laikotarpiu.

 • ES ir kitų išorinių finansinių mechanizmų parama – tai negrąžintina parama fiziniams ar juridiniams asmenims už tai, kad jie įgyvendina iniciatyvas ar sprendžia problemas tam tikrose remiamose srityse. ES ir kitų finansinių mechanizmų parama nėra skirta tam, kad remtų absoliučiai visas sritis. ES parama yra ribota savo piniginiais ištekliais ir ja siekiama investuoti į labiausiai paramos reikalingas viešąsias sritis ar itin perspektyvias verslo sritis, kurios kuria pridėtinę vertę, didina konkurencingumą, įdarbina žmones, yra inovatyvios. Gavus ES paramą, jei ji tinkamai ir skaidriai įsisavinama, jos nereikia grąžinti, už ją nereikia mokėti palūkanų, tačiau yra prisiimami įsipareigojimai tam tikram laikotarpiui.
 • Verslo angelai – tai individualūs investuotojai, kurie investuoja savo lėšas į didelį augimo potencialą turinčias įmones. Šie žmonės vertingi ne tik tuo, kad skiria pinigus Jūsų verslui, bet ir dalinasi savo patirtimi bei ryšiais. Už tai, kad skiria Jums dalį reikalingų lėšų, verslo angelai turi teisę į dalinę Jūsų įmonės kontrolę (dalį akcijų paketo, pelno).

Šiuo metu veikia „Verslo angelų fondas I“, įgyvendinantis ES paramos iniciatyvą JEREMIE. Šio fondo valdytojas – verslo angelai, UAB „MES INVEST“ ir UAB „Strata“ konsorciumas. Investuojama į mažiausiai 1,5 metų veikiančias įmones, 50% projekto vertės, nuo 50 tūkst. eurų iki 400 tūkst. eurų, 4-5 metams įgyjant 50% įmonės kontrolę.

 • Rizikos kapitalo fondai – fondų valdytojai investuoja į didelį augimo potencialą turinčias įmones. Investuojama į įmonės akcinį kapitalą, pretenduojama į pelno dalį.

Šiuo metu atrinktos „BaltCap“ ir „LitCapital“  rizikos kapitalo fondų valdytojų komandos, įgyvendinančios ES paramos iniciatyvą JEREMIE.

 • Darbo biržos dotacijos – skiriamos negrąžintinos dotacijos darbo užmokesčiui kompensuoti, darbo vietai įrengti. Šios dotacijos skiriamos už įdarbintus bedarbius, ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojus, neįgaliuosius, kitus socialiai pažeidžiamus asmenis.

 

Kad ir kokį finansavimo būdą pasirinktumėte, kiekvienam verslininkui labai praverčia, o kai kuriais atvejais netgi yra privalomas (bankui, investuotojui, ES paramai) verslo planas, kurį verslininkas gali pasirengti pats arba kreiptis pagalbos į specialistą.

 

Jei Jums reikalingas verslo planas, pagalba ir konsultacijos, pritraukiant finansavimą Jūsų verslo idėjai ar verslo plėtrai, kreipkitės – stengsimės padėti.