Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

KAINOS

Paslauga

Kas įeina į paslaugą

Galutinis rezultatas klientui

Kaina

Verslo plano parengimas

Pilnas verslo plano parengimas pagal iš anksto suderintą turinį, verslo apskaitos standartus ir teisės aktų reikalavimus, verslo konsultacijos

Pilnas verslo planas

Derinama individualiu atveju

Konsultacijos dėl tinkamumo pretenduoti į ES paramą

Pilnas ūkio subjekto tinkamumo įvertinimas, siekiant pretenduoti į ES paramą, idėjos išvystymas ir pirminė analizė, kitų galimų finansavimo šaltinių pritraukimo galimybių analizė

Atsakymas dėl tinkamumo pretenduoti į ES paramą, kitų finansavimo šaltinių pritraukimo galimybių pasiūlymas

Nuo 50 Lt

Investicinio projekto parengimas

Pilnas investicinio projekto parengimas pagal iš anksto suderintą turinį ir teisės aktų reikalavimus, konsultacijos dėl kitos reikalingos dokumentacijos, siekiant pretenduoti į paramą

Pilnas investicinis projektas ir sukomplektuotas dokumentų rinkinys, reikalingas pretenduoti į paramą

Derinama individualiu atveju

Galimybių studijos parengimas

(Techninės) galimybių studijos netechnologinių dalių parengimas ir pilnos galimybių studijos susisteminimas ir sujungimas, konsultacijos dėl kitos reikalingos dokumentacijos, siekiant pretenduoti į paramą

Pilna (techninė) galimybių studija ir sukomplektuotas dokumentų rinkinys, reikalingas pretenduoti į paramą

Derinama individualiu atveju

Paraiškų pildymas

Pilnas ES ar kitai paramai gauti skirtų paraiškų parengimas, konsultacijos dėl kitos reikalingos dokumentacijos, siekiant pretenduoti į paramą

Pilna ES ar kitos paramos paraiška ir sukomplektuotas dokumentų rinkinys, reikalingas pretenduoti į paramą

Derinama individualiu atveju

Finansinė analizė

Pilna finansinės analizės ataskaita pagal iš anksto suderintą turinį, verslo apskaitos standartus ir teisės aktų reikalavimus arba atskiros finansinės analizės sudedamosios dalys, verslo konsultacijos

Finansinės analizės ataskaita

Iki 2.000 Lt

Finansinių ataskaitų prognozavimas

Pilno finansinių ataskaitų paketo prognozės arba atskiros prognozinės finansinės ataskaitos, verslo konsultacijos

Prognozinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita)

Iki 2.000 Lt

Finansinis modeliavimas

Įmonės finansinių srautų modeliavimas, įvedant skirtingas prielaidas ir stebint pokyčių įtaką veiklos rezultatams

Finansinis modelis

Iki 2.000 Lt

Jautrumo analizė

Jautrumo analizės atlikimas, įvertinant, kokie veiksniai gali turėti daugiausiai įtakos įmonės veiklai, verslo konsultacijos

Jautrumo analizės ataskaita

Iki 2.000 Lt

Scenarijų analizė

Optimistinio, realistinio ir pesimistinio scenarijų analizė, suformuojant prielaidų kombinacijas ir skaičiuojant rezultatus, verslo konsultacijos

Scenarijų analizės ataskaita

Iki 2.000 Lt

Rinkos analizė 1

Viešai skelbiamų duomenų analizė, apdorojimas, išvadų suformulavimas

Rinkos analizės ataskaita

Iki 2.000 Lt

Rinkos analizė 2

Pirminių duomenų gavimas apklausos būdu, duomenų analizė, apdorojimas, išvadų suformulavimas

Rinkos analizės ataskaita

Derinama individualiu atveju

SWOT analizė

Įmonės ar jos veiklos galimybių, grėsmių, silpnybių ir stiprybių (SSGG) analizė

SWOT analizės ataskaita

Iki 1.500 Lt

PEST analizė

Įmonės išorinės aplinkos PEST analizė

PEST analizės ataskaita

Iki 1.500 Lt

PRIME analizė

Naujos potencialios verslo idėjos įvertinimas PRIME metodu

PRIME analizės ataskaita

Iki 2.000 Lt