Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

PARAMA mokymuisi visą gyvenimą pagal „mokymosi visą gyvenimą“ programą

 

Mokymosi visą gyvenimą programa 2007-2013 m. yra Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva švietimo ir profesinio mokymo srityje. Programa yra administruojama Lietuvos agentūros „Švietimo mainų paramos fondas“.

Mokymosi visą gyvenimą programos tikslas – remti mokymosi galimybes nuo vaikystės iki senatvės. Programoje dalyvauja 31 Europos valstybė.

 

Mokymosi visą gyvenimą programos kryptys:

 • Profesinis mokymas („Leonardo da Vinci“)
 • Suaugusiųjų švietimas („Grundtvig“)
 • Švietimo ir profesinio mokymo specialistų bei sprendimus švietimo srityje priimančių asmenų tarptautiniai informacijos ir patirties mainai („Pažintiniai vizitai“)
 • Aukštasis mokslas („Erasmus“)
 • Mokyklinis ugdymas („Comenius“)
 • Kalbų, informacinių ir komunikacinių technologijų, politikos mokslų mokymai („Skersinė programa“)
 • Moksliniai tyrimai („Jean Monnet“)

 

Galimi pareiškėjai (kas gali kreiptis):

 • Fiziniai asmenys
  • Dirbantys asmenys (įmonių darbuotojai)
  • Norintys mokytis suaugusieji
  • Švietimo įstaigų darbuotojai
  • Mokymo įstaigų darbuotojai, mokytojai
  • Profesijos mokytojai
  • Studentai
  • Profesinių mokyklų moksleiviai
  • Absolventai
  • Mokiniai
 • Juridiniai asmenys
  • Asociacijos
  • Valdžios institucijos
  • Darbo rinkos dalyviai
  • Suaugusiųjų švietimo institucijos
  • Mokytojų ir profesijos mokytojų rengimo institucijos
  • Tyrimų centrai
  • Universitetai, kitos aukštojo mokslo įstaigos
  • Profesinio mokymo organizacijos
  • Mokyklos