Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA TURIZMUI

 

Parama turizmo sektoriui skiriama pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą 2007-2013 m. Lėšos paramai skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto.

 

Priemonės, pagal kurias galima kreiptis paramos:

  • „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“
  • „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“
  • „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“
  • „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“
  • „Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“

 

Galimi pareiškėjai (kas gali kreiptis paramos):

  • Privatieji juridiniai asmenys
  • Valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos
  •  Viešieji juridiniai asmenys
  • Apskričių viršininkų administracijos

Kompensuojama paramos dalis

50-100%

 

 

Reikia konsultacijos ?    Kiek kainuoja ?