Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

es parama naujam verslui (lengvatinės paskolos verslui)

 

2009 m. pab. įsteigtas Verslumo skatinimo fondas, finansuojamas ES paramos lėšomis.

 

Šio fondo tikslas - skatinti verslumą, savarankišką užimtumą ir naujų darbo vietų kūrimą, sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą.

Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. pradedama priimti verslo planus ir teikti lengvatines paskolas šiems paskolų gavėjams:

 • Fiziniai asmenys, norintys pradėti verslą.
 • Registruotos ir ne ilgiau nei 1 metus veikiančios labai mažos, mažos įmonės bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą.
 • Socialinės įmonės.

Nefinansuojami projektai, susiję su žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamyba, taip pat projektai, kuriems gali būti skirta ES parama pagal kitas priemones.

 

Prioritetinės lengvatinių paskolų verslui gavėjų grupės (bus taikomos palankesnės sąlygos, tačiau gali pretenduoti ir kiti):

 • Bedarbiai (per paskutinius 12 mėn. ne mažiau nei 6 mėn. registruoti Darbo biržoje).
 • Neįgalieji.
 • Jaunimas iki 29 m.
 • Vyresni nei 50 m. asmenys.


Lengvatinė paskola verslui galės būti panaudota:

 • Investicijoms.
 • Apyvartinėms lėšoms.

 

Kitos paskolos verslui suteikimo preliminarios sąlygos:

 • Paskolos dydis - iki 86 tūkst. Lt.
 • Vienam fiziniams/juridiniam asmeniui bus suteikta ne daugiau kaip viena paskola.
 • Galima pretenduoti į INVEGA garantiją (iki 80%) bei dalinio palūkanų kompensavimo (iki 50%).

 • Paskolos terminas – 3-5 metai.
 • Reikalinga turėti užstatomo turto, lėšų ar laiduotuoją sumai, lygiai mažiausiai 20% nuo paskolos sumos.
 • Reikalingas įnašas, kuris sudaro 10-20% nuo paskolos sumos, kuris sugrąžinamas atidavus paskolą.


Siekiant gauti lengvatinę paskolą verslo pradžiai, reikalinga pateikti konkretų verslo planą.

Jei reikalinga pagalba rengiant verslo planą, galime padėti - parengti verslo planą, suteikti konsultacijas.