Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA ŽUVININKYSTEI

 

Parama Lietuvos žuvininkystės sektoriui teikiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo taisykles. Lėšos paramai skiriamos iš Europos žuvininkystės fondo ir LR valstybės biudžeto.

 

Priemonės, pagal kurias galima kreiptis paramos:

ô Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui

ô Laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas

ô Žvejybos laivų modernizavimas

ô Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo dėl žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui

ô Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus

ô Parama jauniesiems žvejams

ô Investicijos į akvakultūros įmones

ô Vandens aplinkosaugos priemonės

ô Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas

ô Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą

ô Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą

ô Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara

ô Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos

ô Parama pripažintoms gamintojų organizacijoms

ô Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos

ô Parama bendro intereso priemonėms

ô Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės

ô Bandomieji projektai

ô Parama žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių organizacinei veiklai

ô Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

 

Galimi pareiškėjai (kas gali kreiptis paramos):

ô Žuvininkystės įmonės

ô Žvejybos laivų savininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys)

ô Žvejai

ô Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys akvakultūra, žuvininkyste

ô Fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys uostą, prieplauką, pakrantę ar jų dalis

ô Žuvininkystės sektoriaus asociacijos, studijų ir mokslo įstaigos, viešieji juridiniai asmenys

ô Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės

 

Kompensuojama paramos dalis

30-100%, nuo 3 tūkst. Lt iki 7,564 mln. Lt vienam projektui