Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA SVEIKATOS SRIČIAI

 

Parama sveikatos sričiai skiriama pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą 2007-2013 m. Lėšos paramai skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto.

 

Priemonės, pagal kurias galima kreiptis paramos:

 • „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“
 • „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“
 • „Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas"
 • „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas"
 • „Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas"
 • „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas"
 • „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas"
 • „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas"
 • „ Krizių intervencijos centrų įkūrimas"
 • „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas"
 • „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra"

 

Galimi pareiškėjai (kas gali kreiptis paramos):

 • Viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos
 • Stacionariosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos
 • Savivaldybių administracijos
 • Apskričių viršininkų administracijos
 • Universitetų ligoninės
 • Savivaldybių biudžetinės įstaigos

Kompensuojama paramos dalis

100%