Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA KLASTERIŲ KŪRIMUI IR PLĖTRAI

 

Šiuo metu paskelbti kvietimai ES ir valstybės paramai, skirtai klasterių kūrimui ir plėtrai.

Numatoma ES ir valstybės parama klasterio infrastruktūrai, tyrimų atlikimui, rinkodarai, mokymams.

 

„Inoklaster LT“

Galimi pareiškėjai: viešosios įstaigos, asociacijos, privatūs juridiniai asmenys

Kompensuojama iki 50% tinkamų išlaidų. Minimali paramos suma – 100,0 tūkst. Lt, maksimali paramos suma – 1,5 mln. Lt.

Remiamos veiklos:

 • Klasterio koordinatoriaus veikla, susijusi su klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūra; klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP infrastruktūra (laboratorijos, bandymų patalpos ir pan.).

Tinkamos išlaidos:

 • Išlaidos, susijusios su projekto veiklai vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto nuoma
 • Išlaidos, susijusios su projekto veiklai vykdyti naudojamų baldų nuoma
 • Išlaidos, susijusios su projekto veiklai vykdyti naudojamos kompiuterinės įrangos nuoma
 • Išlaidos, susijusios su projekto veiklai vykdyti naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nuoma
 • Išlaidos, susijusios su projekto veiklai vykdyti naudojamo ir šių veiklų tęstinumui užtikrinti būtino trumpalaikio turto pirkimu
 • Išlaidos tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų paslaugų pirkimu
 • Darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos, kai projektą administruoja pareiškėjo darbuotojai
 • Projekto veiklai vykdyti naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per projekto įgyvendinimo laikotarpį

 

Projektai priimami iki 2012 m. sausio 31 d.

Kartu su paraiška turi būti pateikta plėtros strategija ir klasterio plėtros galimybių studija

 

„Inoklaster LT+“

Galimi pareiškėjai: viešosios įstaigos, asociacijos, privatūs juridiniai asmenys

Kompensuojama iki 50-70% tinkamų išlaidų, priklausomai nuo įmonės dydžio. Minimali paramos suma – 100,0 tūkst. Lt, maksimali paramos suma – 40,0 mln. Lt.

Remiamos veiklos:

 • Klasterio koordinatoriaus veikla, susijusi su tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu; klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimu; klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros valdymu ar administravimu; mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius

Tinkamos išlaidos:

 • Išlaidos, susijusios su klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP techninei bazei (laboratorijų, bandymų patalpų ir panašiai) ir (ar) mokymų ir tyrimų centro techninei bazei priskirtinų statinių ir (ar) patalpų statyba
 • Išlaidos, susijusios su klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP techninei bazei (laboratorijų, bandymų patalpų ir panašiai) ir (ar) mokymų ir tyrimų centro techninei bazei priskirtinų statinių ir (ar) patalpų privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir statinių ir (ar) patalpų projektų parengimu
 • Programinės įrangos įsigijimo išlaidos
 • Išlaidos, susijusios su klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP techninei bazei (laboratorijų, bandymų patalpų ir panašiai) ir (ar) mokymų ir tyrimų centro techninei bazei priskirtinų statinių ir (ar) patalpų įrengimui reikalingo ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrenginių) įsigijimu

 

Projektai priimami iki 2012 m. sausio 31 d.

Kartu su paraiška turi būti pateiktas verslo planas