Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA ŽUVININKYSTEI

 

Šiuo metu paskelbti kvietimai ES ir valstybės paramai, skirtai žuvininkystės sektoriui.

 

Priemonės, pagal kurias galima kreiptis ES paramos žuvininkystei šiuo metu:

ô Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui

ô   Žvejybos laivų modernizavimas

ô Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus

ô Parama jauniesiems žvejams

ô   Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas

ô   Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą

ô   Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą

ô   Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos