Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA VERSLUI, AMATAMS kaimo vietovėje

 

Numatoma ES ir valstybės parama verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėje, tradicinių amatų išsaugojimui ir sklaidai.

„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (Labai mažos įmonės steigimas)

Galimi pareiškėjai: fizinis asmuo, siekiantis įsteigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje

Kaimo vietovė – tai vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6.000, nepriskiriama savivaldybės centrui.

Remiamos veiklos:

 • Ne žemės ūkio veikla: kalvių veikla, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo veikla, fotografavimo veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, gydytojų specialistų veikla, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, kita aptarnavimo veikla ir pan.
 • Tradicinių amatų puoselėjimo veikla

Paramos dydis iki 65-75% tinkamų išlaidų, minimali paramos suma - 260.000 Lt, maksimali paramos suma - 1.726.400 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (ar) statinių statyba ir rekonstrukcija, įskaitant statybinių medžiagų įsigijimą
 • Naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, kai kurias transporto priemones įsigijimas
 • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (apšvietimo, privažiavimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, daugiamečių augalų įsigijimo)
 • Interneto svetainės sukūrimas
 • Bendrosios išlaidos (verslo plano, paraiškos parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Projektų teikimas nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Reikalingas pateikti verslo planas

„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (Veikiančios labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra)

Galimi pareiškėjai: projekte numatytą veiklą vykdanti, kaimo vietovėje įregistruota ir kaimo vietovėje veikianti labai maža įmonė; 2009 m. ir/ar 2010 m. projekte numatyta veikla užsiimantis kaimo gyventojas

Kaimo vietovė – tai vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6.000, nepriskiriama savivaldybės centrui.

Remiamos veiklos:

 • Ne žemės ūkio veikla: kalvių veikla, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo veikla, fotografavimo veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, gydytojų specialistų veikla, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, kita aptarnavimo veikla ir pan.
 • Tradicinių amatų puoselėjimo veikla

Paramos dydis iki 65-75% tinkamų išlaidų, minimali paramos suma - 260.000 Lt, maksimali paramos suma - 1.726.400 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (ar) statinių statyba ir rekonstrukcija, įskaitant statybinių medžiagų įsigijimą
 • Naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, kai kurias transporto priemones įsigijimas
 • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (apšvietimo, privažiavimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, daugiamečių augalų įsigijimo)
 • Interneto svetainės sukūrimas
 • Bendrosios išlaidos (verslo plano, paraiškos parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Projektų teikimas nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Reikalingas pateikti verslo planas


„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ SUPAPRASTINTA TVARKA (projektai, kurių prašoma paramos suma iki 260.000 Lt) (Veikiančios labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra)

Galimi pareiškėjai: 2009 m. ir/ar 2010 m. projekte numatytą veiklą vykdanti, kaimo vietovėje įregistruota ir kaimo vietovėje veikianti labai maža įmonė; 2009 m. ir/ar 2010 m. projekte numatyta veikla užsiimantis kaimo gyventojas

Remiamos veiklos:

 • Ne žemės ūkio veikla: kalvių veikla, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo veikla, fotografavimo veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, gydytojų specialistų veikla, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, kita aptarnavimo veikla ir pan.
 • Tradicinių amatų puoselėjimo veikla

Paramos dydis iki 65-75% tinkamų išlaidų, iki 260.000 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (ar) statinių statyba ir rekonstrukcija, įskaitant statybinių medžiagų įsigijimą
 • Naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, transporto priemones įsigijimas
 • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (apšvietimo, privažiavimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, daugiamečių augalų įsigijimo)
 • Interneto svetainės sukūrimas
 • Bendrosios išlaidos (projekto aprašo, paraiškos parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Projektų teikimas nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Reikalingas pateikti projekto aprašas