Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA ELEKTROS PERDAVIMO IR SKIRSTYMO SISTEMOMS

 

Numatoma ES ir valstybės parama elektros perdavimo bei elektros skirstymo sistemų modernizavimui ir plėtrai.

 

 „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys elektros perdavimo tinklus.

Kompensuojama iki 40% tinkamų išlaidų. Mažiausia galima parama - 1.000.000 Lt, didžiausia galima parama - 30.000.000 Lt vienam projektui.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Energetikos pastatų statyba, rekonstravimas
  • Energetikos įrenginių ir kitos projektui būtinos įrangos įsigijimas
  • Programinės įrangos įsigijimas (išskyrus esamos programinės įrangos atnaujinimą)

 

Investicinių projektų ir paraiškų priėmimas vyksta iki 2009 m. gruodžio 31 d.

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis projektas

 

 „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Galimi pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys.

Kompensuojama iki 40% tinkamų išlaidų. Mažiausia galima parama - 1.000.000 Lt, didžiausia galima parama - 15.000.000 Lt vienam projektui.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Energetikos pastatų statyba, rekonstravimas
  • Energetikos įrenginių ir kitos projektui būtinos įrangos įsigijimas
  • Programinės įrangos įsigijimas (išskyrus esamos programinės įrangos atnaujinimą)

 

Reikalingas pateikti investicijų projektas