Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA elektroniniam verslui, vadybos metodams ir valdymo sistemoms

 

„E-verslas LT“

Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys, priskirtini prie MVĮ

Kompensuojama iki 50% tinkamų išlaidų, nuo 15.000 Lt iki 300.000 Lt parama vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Kompiuterinės įrangos įsigijimas, lizingas (finansinė nuoma)
  • Standartinės programinės įrangos, esančios rinkoje, įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams
  • Patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos
  • Projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos
  • Programinės įrangos sukūrimas, jei projekto vykdytojas samdo paslaugos teikėją sukurti specialiai jam skirtą (pritaikytą) programinę įrangą
  • Išorinių konsultacinių paslaugų įsigijimas, siekiant atlikti įmonės informacinių technologijų auditą, įvertinti elektroninio verslo poreikius, įskaitant mokymų reikmes, elektroninio verslo plėtros planus ir veiksmus, skirtus elektroninio verslo sprendimų įvertinimui, vystymui ir įgyvendinimui

 

„Procesas LT“

Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys, priskirtini prie mažų ir vidutinių įmonių

Kompensuojama iki 50% tinkamų išlaidų, nuo 15.000 Lt iki 200.000 Lt parama vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių pažangiems (šiuolaikiškiems) vadybos metodams, valdymo sistemoms ir naujiems įmonės procesų gerinimo metodams diegti, įsigijimas
  • Gamybos proceso energetinio audito išorinių konsultacinių paslaugų įsigijimas
  • Technologinio audito išorinių konsultacinių paslaugų (išskyrus informacinių technologijų auditą) įsigijimas
 
Gal aktualu? : SEO paslaugos - Optimizacija - Reorganizavimas