Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

FINANSINĖ ANALIZĖ

 

Apie finansinę analizę

Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus

 

Finansų analizės nauda

Finansinė analizė įmonei naudinga šiais aspektais:

 •  Finansinė analizė padeda įvertinti esamą įmonės finansinę būklę.
 • Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės rizikas.
 • Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės pelningumą.
 • Finansų analizės rezultatai padeda priimti verslo valdymo sprendimus dėl investavimo, finansavimo pritraukimo, taupymo.
 • Finansų analizė padeda nustatyti, ar įmonės veiklos rezultatai (pajamos, pelnas) yra adekvatūs išsikeltiems verslo tikslams ir uždaviniams.
 • Finansų analizės rezultatai padeda priimti sprendimus, reikalingus veiklos tobulinimui.

 

Finansų analizės turinys

Atliekant finansų analizę, yra detaliai ir įvairiais pjūviais nagrinėjamos šios įmonės finansinės ataskaitos:

 • Balansas.
 • Pelno (nuostolių) ataskaita.
 • Aiškinamasis raštas.
 • Kitos finansinės ataskaitos.

Finansinės analizės sudedamosios dalys:

 • Horizontalioji finansinė analizė – rodiklių dinamikos laike analizė, naudojant bazinius dinamikos rodiklius ir grandininius dinamikos rodiklius. Rodo įvairių rodiklių pokyčius.
 • Vertikalioji (struktūrinė) analizė – struktūrinių rodiklių apskaičiavimas. Leidžia operatyviai pastebėti neigiamus įmonės veiklos pokyčius, įvertinti, ar įmonė yra patikima investuotojų ir kreditorių požiūriu.
 • Santykinių rodiklių analizė – pelningumo rodiklių, apyvartumo (efektyvumo, aktyvumo) rodiklių, likvidumo rodiklių, skolų (įsipareigojimų) valdymo rodiklių, rinkos vertės rodiklių skaičiavimas ir analizavimas.
 • Rezultatų palyginimas - su įmonės ankstesnių metų rezultatais, vidutiniais atitinkamos ūkio šakos rezultatais, kitų įmonių rodikliais, rekomenduojamais orientaciniais dydžiais.
 • Finansinės analizės išvados

 

Finansų analizės rezultatai

Finansinės analizės rezultatas – finansų analizės ataskaita, pateikta tekstine, grafine ir skaitine forma, patogia vartotojui.

Rekomenduojamas finansinės analizės ataskaitos turinys:

 1. Horizontalioji finansinė analizė
 2. Vertikalioji (struktūrinė) analizė
 3. Santykinių rodiklių analizė
 4. Rezultatų palyginimas
 5. Finansinės analizės išvados