Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

FINANSINIS PROGNOZAVIMAS

 

Apie finansinį prognozavimą

Finansinis prognozavimas – tai įmonės būsimo finansavimo poreikio ir būklės analizė, siekiant efektyviau planuoti įmonės veiklą, kontroliuoti rezultatus, įgyvendinti strateginius planus.

 

Finansinių prognozių nauda

Finansinis prognozavimas įmonei naudingas šiais aspektais:

 • Finansinis prognozavimas padeda analizuoti įvairių sprendimų poveikį veiklos rezultatams, numatyti galimas sprendimų pasekmes ir iš anksto pasiruošti bei priimti optimalius sprendimus.
 • Finansinis prognozavimas parodo įmonės finansinių išteklių trūkumą ar perteklių ir leidžia iš anksto pasirūpinti kreditavimu arba investavimu.
 • Finansinis prognozavimas yra įmonės veiklos finansinis planas, padedantis kontroliuoti įmonės finansus bei siekti išsikeltų tikslų.

 

Finansinių prognozių turinys

Atliekant finansines prognozes, yra ruošiamos šios prognozinės finansinės ataskaitos:

 • Balansas.
 • Pelno (nuostolių) ataskaita.
 • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
 • Pinigų srautų ataskaita – pinigų srautų ataskaitos sudarymas tiesioginiu ir/ar netiesioginiu būdu.

Finansinės ataskaitos yra sudaromos pagal verslo apskaitos standartų ir teisės aktų reikalavimus.

Finansinės prognozės (finansinis planavimas) gali būti trumpalaikės (iki 1 metų) arba ilgalaikės (ilgesniam nei 1 m. laikotarpiui).

Finansinių prognozių detalumo ir tikslumo lygis priklauso nuo užsakovo pageidavimo, finansinių prognozių tikslo.

 

Finansinio prognozavimo rezultatai

Finansinio prognozavimo rezultatai:

 • Parengtos prognozinės finansinės ataskaitos (prognozuojamas balansas, prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita, prognozuojama pinigų srautų ataskaita ir kt.).
 • Parengtas prognozinis finansinis modelis.
 • Atlikta jautrumo analizė.
 • Atlikta  scenarijų analizė (optimistinis, realistinis, pesimistinis scenarijai).
 • Pateiktos  finansinio prognozavimo išvados.

 Finansinio prognozavimo dokumentai pateikiami tekstine, grafine ir skaitine forma, patogia vartotojui.